"to come along" traduzione rumeno

EN

"to come along" in rumeno

EN to come along
volume_up
{verbo}

Traduzioni simili a "to come along" in rumeno

to come verbo
come interiezione
come! interiezione
Romanian
along avverbio

Esempi di utilizzo "to come along" in Rumeno

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishAt the same time, new lifestyles have come along to take their place.
În același timp, au apărut stiluri de viață noi care le-au luat locul.
EnglishI think that, with the agreement that we are to vote on today, we have come a good way along the road.
Consider că, odată cu acordul pe care îl vom vota astăzi, am avansat destul de mult în această direcție.
EnglishYour report has therefore come along at the right time.
Raportul dumneavoastră survine astfel la momentul oportun.
EnglishOr did Libya, Italy and Malta simply come along and you accepted them without making any other requests?
Sau Libia, Italia şi Malta s-au alăturat pur şi simplu, iar dumneavoastră le-aţi acceptat fără a mai cere altceva?
EnglishAs is inevitable, a report will come along that simply demands a different approach and I believe that the Auken report is one.
Apariţia unui raport care să solicite o abordare diferită este însă inevitabilă, şi cred că raportul Auken este un astfel de raport.
EnglishPay differences between men and women begin, according to the Commission's own pay statistics, when children come along.
Diferenţele de remunerare dintre bărbaţi şi femei încep, potrivit statisticilor proprii ale Comisiei privind remunerarea, atunci când apar copiii.
EnglishThe Greek Government has come along and announced another fragmentary approach: a fence in Evros, but we have no overall solution to the problem.
Guvernul elen a anunțat o altă abordare fragmentară: construirea unui gard în Evros, însă nu avem o soluție generală pentru această problemă.
EnglishBecause you can quote scientific evidence but then somebody might come along with a different example of a recommendation from other scientists.
Se pot invoca mereu argumente ştiinţifice, însă oricând altcineva poate veni cu un exemplu diferit al unei recomandări din partea altor oameni de ştiinţă.
EnglishAt the same time, however, we must ensure that help reaches the ordinary people who have lost their jobs and student places while hoping for democracy to come along.
În același timp, totuși, trebuie să ne asigurăm că ajutorul ajunge la oamenii obișnuiți care și-au pierdut locurile de muncă și statutul de student, în așteptarea democrației.