EN collection
volume_up
{sostantivo}

collection
In the Users and Permissions area, click Site collection administrators.
În zona Utilizatori şi permisiuni, faceţi clic pe Administratori colecţie de site-uri.
On the Site Settings page, under Site Collection Administration, click Site hierarchy.
În pagina Setări site, sub Administrare colecţie de site-uri, faceţi clic pe Ierarhie site.
Administrators have full control over all sites in a site collection.
Administratorii au control total asupra tuturor site-urilor dintr-o colecţie de site-uri.
collection
collection
collection
volume_up
repertoriu {n} (culegere)

Esempi di utilizzo "collection" in Rumeno

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishI appeal to consumers to actively contribute to the success of such collection.
Fac un apel la consumatori să contribuie în mod activ la reușita acestei colectări.
EnglishUnder Site Information, type a title and description for the site collection.
Sub Informații site, tastați un titlu și o descriere pentru colecția de site-uri.
EnglishThe collection of data will not impose any additional burden on respondents.
Colectarea de date nu va impune respondenților niciun fel de sarcini suplimentare.
EnglishIn the Player Library, you can access and organize your digital media collection.
În Biblioteca Player vă puteți accesa și organiza colecția media digitală.
EnglishThe text also presses for use to be actually made of the revenues from toll collection.
Totodată, textul solicită utilizarea efectivă a veniturilor din taxele încasate.
EnglishI take a very critical view of the voluntary collection of items by producers.
Sunt foarte critică la adresa colectării voluntare a produselor de către producători.
EnglishThe collection of photos and videos that you’ve taken is called your camera roll.
Colecția de fotografii și videoclipuri create se numește albumul camerei.
EnglishAll of the items in "Unknown Album" become part of "Definitive Collection."
All of the items in "Unknown Album" become part of "Definitive Collection."
EnglishThe collection of photos and videos you’ve taken is called your camera roll.
Colecția de fotografii și videoclipuri create se numește albumul camerei.
EnglishThe Collections pane displays your collection folders, which contain clips.
Panoul Colecții afișează folderele pentru colecție, care conțin clipuri.
EnglishThe collection of this data should be mandatory for all EU Member States.
Ar trebui să se impună obligativitatea colectării acestor date în toate statele membre.
EnglishThe collection of such data should therefore be compulsory and harmonised.
Prin urmare, colectarea datelor de acest tip ar trebui să fie obligatorie și armonizată.
EnglishAnother useful site collection administration tool is the Site Hierarchy tool.
Alt instrument util de administrare a colecţiei de site-uri este instrumentul Ierarhie site.
EnglishMandatory data collection by the Member States is therefore necessary.
Colectarea obligatorie a datelor de către statele membre este, prin urmare, necesară.
EnglishMost of the tools for managing your site collection are on the Site Settings page.
Majoritatea instrumentelor cu care gestionaţi colecţia de site-uri se află pe pagina Setări site.
EnglishPaint includes a handy collection of drawing tools in the toolbox.
Paint include o colecție utilă de instrumente pentru desenat în caseta de instrumente.
EnglishTo jump to the next collection of visualizations, press CTRL and click the window.
Pentru a face salt la colecția următoare de vizualizări, apăsați CTRL și faceți clic pe fereastră.
EnglishA subsite is a single SharePoint site within a site collection.
Un subsite este un singur site SharePoint, în interiorul unei colecţii de site-uri.
EnglishA collection of related sounds that you hear when events happen on your PC.
O colecție de sunete asociate pe care le auziți atunci când se produc anumite evenimente pe PC.
EnglishWindows Photo Gallery provides a variety of options for viewing your picture collection.
Galeria foto Windows furnizează o varietate de opţiuni de vizualizare a colecţiei de imagini.