"camp" traduzione rumeno


Intendevi forse câmp
EN

"camp" in rumeno

volume_up
camp {sostantivo}

EN camp
volume_up
{sostantivo}

1. Militare

Today, we are discussing a very important urgent resolution on Camp Ashraf.
Astăzi, dezbatem o rezoluţie urgentă referitoare la tabăra din Ashraf.
They were encouraged and urged to leave the camp or go to Iran.
Au fost încurajaţi şi li s-a recomandat să părăsească tabăra sau să plece în Iran.
Witnesses have reported cases of diarrhoea in the Zam-Zam camp and cases of meningitis in the Kalma camp.
Martorii au raportat cazuri de diaree în tabăra Zam-Zam şi cazuri de meningită în tabăra Kalma.

2. altro

camp (anche: group)
volume_up
tabără {f} (ceată)
Today, we are discussing a very important urgent resolution on Camp Ashraf.
Astăzi, dezbatem o rezoluţie urgentă referitoare la tabăra din Ashraf.
They were encouraged and urged to leave the camp or go to Iran.
Au fost încurajaţi şi li s-a recomandat să părăsească tabăra sau să plece în Iran.
Witnesses have reported cases of diarrhoea in the Zam-Zam camp and cases of meningitis in the Kalma camp.
Martorii au raportat cazuri de diaree în tabăra Zam-Zam şi cazuri de meningită în tabăra Kalma.

Esempi di utilizzo "camp" in Rumeno

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishThe detention camp in Guantánamo Bay is a reflection of this tragic situation.
Centrul de detenție de la Guantánamo Bay este o reflectare a acestei situații tragice.
EnglishWe are certainly bound to remove our citizens and residents from the camp.
Fără îndoială, suntem obligaţi să ne îndepărtăm cetăţenii şi rezidenţii din centru.
EnglishRecently, Die Welt wrote that Majdanek was a Polish concentration camp.
Recent, în Die Welt s-a scris că Majdanek a fost un lagăr de concentrare polonez.
EnglishIn addition, a large detention camp has been set up in the Negev Desert.
În plus, în deșertul Negev a fost înființat un lagăr de detenție de capacitate mare.
EnglishIn the countries of the former Communist camp, the principle of non-intervention was supreme.
În ţările din fostul bloc comunist principiul neintervenţiei a deţinut supremaţia.
EnglishThe dismantling of the Dignity Camp should never have been allowed.
Dărâmarea taberei Dignity nu ar fi trebuit să aibă loc niciodată.
EnglishWe took brutal action in favour of one camp and against another.
Am luat măsuri brutale în favoarea unei tabere și împotriva alteia.
EnglishIt cannot be true that, in some way, we want to justify and accept this shameful camp.
Nu poate fi adevărat că, într-o anumită măsură, dorim să justificăm şi să acceptăm acest centru ruşinos.
EnglishThis is a priority in our programme, as is strengthening camp management skills.
Acest lucru este o prioritate pentru programul nostru, deoarece consolidează abilităţile de administrare a taberelor.
EnglishI remember my father's face when we found out that my uncle and cousin were in a concentration camp.
Îmi amintesc chipul tatălui meu când a aflat că unchiul şi vărul meu sunt într-un lagăr de concentrare.
EnglishHumanitarian situation of Camp Ashraf residents
Situaţia umanitară a rezidenţilor din taberele de refugiaţi din Ashraf
EnglishThe European Union has been calling for the closure of the detention camp at Guantánamo Bay for many years.
Uniunea Europeană solicită de mai mulți ani închiderea centrului de detenție de la Guantánamo Bay.
EnglishThe attack last July on the Iraqi PMOI camp at Ashraf in Iraq can only be described as savage and barbaric.
Atacul din iulie asupra taberei irakiene PMOI de la Ashraf poate fi descris doar ca sălbatic şi barbar.
EnglishWe also do not wish to be obliged to resettle dangerous terrorists from the Guantánamo Bay detention camp.
Nici noi nu dorim să fim obligaţi să primim terorişti periculoşi din centrul de detenţie din golful Guantanamo.
EnglishAll this took place in the vicinity of a UN camp.
Toate acestea s-au produs în vecinătatea taberei ONU.
EnglishWe are being transported to the concentration camp.
EnglishOthers - and we are in this camp - want to improve our results so that they match our ambitions.
Alţii, printre care ne numărăm, vor să îmbunătăţească rezultatele, pentru ca ele să se ridice la înălţimea aşteptărilor noastre.
EnglishThis afternoon, I met a little girl who was born in a Sri Lankan refugee camp and who is now in Europe.
În această după-amiază, am întâlnit o fetiţă care s-a născut într-un lagăr de refugiaţi din Sri Lanka şi care acum este în Europa.
EnglishI recall that both President Sarkozy and I went to Camp David to propose to President Bush a global response.
Reamintesc că atât preşedintele Sarkozy, cât şi eu am mers la Camp David pentru a-i propune preşedintelui Bush un răspuns global.
EnglishWe are still prepared to work closely with the United States on further measures to close the detention camp.
Suntem încă pregătiți să colaborăm strâns cu Statele Unite cu privire la măsuri suplimentare pentru a închide centrul de detenție.