"bound for" traduzione rumeno

EN

"bound for" in rumeno

RO
EN

bound for {avverbio}

volume_up
bound for (anche: for)
volume_up
pentru {avv.} (cu direcția)
The Commission is bound by these guidelines on the method of setting fines.
Aceste orientări pentru calculul amenzilor sunt obligatorii pentru Comisie.
No one wants crises, but they are bound to happen and we need to prepare for the worst.
Nimeni nu dorește crize, însă acestea sunt inevitabile și trebuie să ne pregătim pentru cel mai rău scenariu.
It is not because we have been bound by industry, but it was the best way to consolidate both approaches.
Acest lucru nu s-a întâmplat pentru că am fost legaţi de industrie, ci a fost cel mai bun mod de a consolida ambele abordări.

Traduzioni simili a "bound for" in rumeno

bound sostantivo
bound aggettivo
Romanian
to bound verbo
to bind verbo
for avverbio
for preposizione
for congiunzione
see verbo
Romanian

Esempi di utilizzo "bound for" in Rumeno

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishWe are certainly bound to remove our citizens and residents from the camp.
Fără îndoială, suntem obligaţi să ne îndepărtăm cetăţenii şi rezidenţii din centru.
EnglishAs a defender of civil rights, I am bound to be opposed to this decision.
În calitate de susţinător al drepturilor civile, sunt obligat să mă opun deciziei.
EnglishThis is bound to be at the direct or indirect cost of the British taxpayer.
Ceea ce, în mod obligatoriu, va afecta direct sau indirect constribuabilii britanici.
EnglishThis means that, in the European Union, we remain bound by the principle of unanimity.
Aceasta înseamnă că, în Uniunea Europeană, rămânem legaţi de principiul unanimităţii.
EnglishRight from the start, the euro was a completely misjudged construct that was bound to fail.
Moneda euro a fost de la bun început un concept prost gândit și sortit eșecului.
EnglishWe are therefore bound to strictly apply European rules and policies.
Prin urmare, avem obligația de a aplica cu strictețe normele și politicile europene.
EnglishWe are duty bound to answer their day-to-day concerns and their anxieties over the future.
Avem datoria de a răspunde neliniștilor lor cotidiene și angoaselor cu privire la viitor.
EnglishBy displaying a Logo, you agree to be bound by these guidelines.
Dacă afișați o Siglă, sunteți de acord să respectați aceste instrucțiuni.
EnglishEgypt is inseparably bound up in the history of Europe and the world.
Egiptul este legat în mod inseparabil de istoria Europei și a lumii.
EnglishClimate change and forests are inextricably bound up with each other.
Schimbările climatice și pădurile sunt interconectate obligatoriu.
EnglishBusinesses are also legally bound to submit statistics.
De asemenea, întreprinderile sunt obligate, prin lege, să prezinte statistici.
EnglishEU countries are politically bound by a code of conduct not to do this.
Statele membre au obligaţia de a respecta un cod de conduită care le împiedică să facă acest lucru.
EnglishHowever, I feel bound to state that the Commission's statement is extremely unsatisfactory.
Cu toate acestea, mă simt obligat să spun că declaraţia Comisiei este extrem de nesatisfăcătoare.
EnglishHowever, Denmark is bound by certain measures under the common visa policy.
Totuşi, Danemarca este obligată să accepte anumite măsuri în baza politicii comune de acordare a vizelor.
EnglishWe are bound to ask ourselves certain questions about this.
Trebuie să ne punem nouă înșine anumite întrebări despre acest subiect.
EnglishBy refusing to get to grips with the very system that has created these problems for us, you are bound to fail.
Dacă refuzaţi reformarea sistemului care a creat aceste probleme, veţi eşua cu siguranţă.
EnglishWe are looking horizontally at all implementation problems and we are bound to do that.
Avem o abordare orizontală cu privire la toate problemele de implementare şi suntem obligaţi să facem acest lucru.
EnglishHowever, that accession is bound by a series of conditions.
Totuși, această aderare este legată de o serie de condiții.
EnglishIn October, we will know what we are bound by.
În luna octombrie vom afla în temeiul cărui tratat trebuie să acţionăm.
EnglishWhen does the bus/train bound for__[location]__ leave?
La ce oră pleacă trenul/autobuzul în direcția _[destinație]_ ?