"basic" traduzione rumeno

EN

"basic" in rumeno

volume_up
basic {sostantivo}
volume_up
BASIC {n.pr.} [abbreviazione]
RO
RO

"BASIC" in inglese

volume_up
BASIC {n.pr.} [abbreviazione]
EN
EN

basic {sostantivo}

volume_up
Haiti and its people need fire-fighters, doctors, hospitals and basic necessities.
Statul Haiti şi cetăţenii săi au nevoie de pompieri, doctori, spitale şi nevoi de bază.
They supplement the basic regulation and are of general application.
Acestea completează regulamentul de bază și au o aplicabilitate generală.
On the other hand, we have the games played by financial organisations with the prices of basic products.
Pe de altă parte, avem jocurile organizaţiilor financiare cu preţurile produselor de bază.
RO

BASIC {nome proprio} [abbreviazione]

volume_up
1. Informatica
BASIC
volume_up
BASIC {n.pr.} [abbr.]
În fila Administration, în secțiunea Basic Settings, faceți clic pe Domains.
On the Administration tab, in the Basic Settings section, click Domains.
Chess Titans nu este inclus în Windows Vista Home Basic sau Windows Vista Starter.
Chess Titans is not included in Windows Vista Home Basic or Windows Vista Starter.
Opțiunea de a începe o întâlnire nouă nu este disponibilă în Windows Vista Home Basic.
The option to start a new meeting is not available in Windows Vista Home Basic.

Sinonimi (inglese) per "basic":

basic

Esempi di utilizzo "basic" in Rumeno

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishOn the other hand, it is a subject of heightened interest for two basic reasons.
Pe de altă parte, este un subiect de interes crescut, din două motive fundamentale.
EnglishThe basic assumption we have to make is that decision making is transparent.
Trebuie să pornim de la ideea fundamentală că luarea deciziilor este transparentă.
EnglishFor our group, the basic point here is the balance between security and freedom.
Pentru grupul nostru, punctul principal este echilibrul dintre securitate şi libertate.
EnglishThat is the basic message of this excellent report produced by Mrs Wortmann-Kool.
Acesta este mesajul esențial al acestui raport excelent elaborat de dna Wortmann-Kool.
EnglishBasic facts and figures on the EU institutions, the member countries and the EU economy.
Informaţii şi cifre despre instituţiile UE, statele membre şi economia europeană.
EnglishCurrently, they are refused basic services, such as interpreting or legal counsel.
În prezent, le sunt refuzate servicii fundamentale, precum interpretarea sau consilierea.
EnglishHaiti needs help and the basic essentials a lot more quickly than was the case last year.
Haiti are nevoie de ajutor și de strictul necesar mult mai repede decât anul trecut.
EnglishIn basic terms, we now need to jointly realise what we essentially already promised.
Practic, trebuie să realizăm împreună ceea ce am promis deja în esență.
EnglishAs a consumer, you are protected by basic laws no matter where you are in the EU:
În calitate de consumator, sunteţi protejat de legislaţia europeană, oriunde v-aţi afla în UE:
EnglishStill now, in terms of human rights, I think a basic distinction must be made.
Şi acum cred că trebuie făcută o distincţie elementară în ceea ce priveşte drepturile omului.
EnglishIt is the basic wisdom of Aristotle that that which nobody owns, nobody will care for.
Maxima aristoteliană elementară este că nimeni nu va avea grijă de ceea ce nu-i aparține.
EnglishThose are the basic reasons why I cannot possibly support this report.
Acestea sunt motivele principale pentru care nu pot să susţin acest raport.
EnglishAt the moment, I see two basic problems associated with this process.
După părerea mea, în prezent există două probleme asociate cu acest proces.
EnglishA basic matter here is, of course, the fostering of relations with neighbours.
Promovarea relațiilor cu vecinii este desigur un aspect esențial.
EnglishThe most basic definition of volunteering is goodwill in action.
Voluntariatul este definit, în principiu, ca fiind o manifestare a bunăvoinţei.
EnglishTotalitarians and fanatics kill, the perversion of the basic values of humanity kills.
Totalitariştii şi fanaticii ucid, transformarea valorilor fundamentale ale umanităţii ucide.
EnglishYet even in these two policies, the basic rights of the child are not being respected.
Şi cu toate acestea, nici măcar aşa drepturile fundamentale ale copiilor nu sunt respectate.
EnglishI am convinced that the basic tool for tackling this is education.
Sunt convins că principalul instrument în combaterea acesteia este educaţia.
EnglishAgain, our basic philosophy is that prevention is what is valuable.
Din nou, filozofia noastră fundamentală este că prevenirea este esențială.
EnglishThese are the three basic truths of which I am keen to remind you.
Acestea sunt cele trei adevăruri simple pe care doresc să vi le reamintesc.