"alike" traduzione rumeno

EN

"alike" in rumeno

EN alike
volume_up
{aggettivo}

alike (anche: like)
alike (anche: identical)
volume_up
aidoma {agg. m}

Sinonimi (inglese) per "alike":

alike

Esempi di utilizzo "alike" in Rumeno

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishThis is just what tax administrations and small entrepreneurs alike can do without.
Administraţiile fiscale şi micii întreprinzători se pot lipsi de aceste lucruri.
EnglishBut a strategic partnership is not about thinking alike on each and every matter.
Însă un parteneriat strategic nu înseamnă că trebuie să gândim la fel în toate privinţele.
EnglishIt is important for flexibility, for the worker and the employer alike.
Este important pentru flexibilitate, atât pentru lucrător, cât şi pentru angajator.
EnglishThe newest Age will satisfy longtime rulers and new pharaohs alike.
Cel mai recent joc Age of Empires îi va satisface și pe jucătorii vechi, și pe cei noi.
EnglishCross border selling will become easier, helping both consumers and traders alike.
Comerțul transfrontalier va deveni mai ușor, ajutând în aceeași măsură consumatorii și comercianții.
EnglishWe must guarantee freedom to readers, writers and retailers alike.
Trebuie să garantăm atât libertatea cititorilor, cât şi pe cea a scriitorilor şi a comercianţilor.
EnglishGreater involvement of parliaments at national level and EU level alike is therefore needed.
Prin urmare, este necesară o implicare mai puternică a parlamentelor la nivel național și la nivelul UE.
English. - Both young and old people alike should have access to vocational education and training.
în scris. - Atât tinerii, cât şi vârstnicii trebuie să aibă acces la educaţie şi formare profesională.
EnglishI am of the opinion that the European Parliament should support the best possible solutions for mothers and children alike.
Consider că Parlamentul European trebuie să susţină soluţiile optime pentru mame şi copii.
EnglishThis morning, I would like respect to be shown for freedom of speech and freedom of the press alike!
În această dimineaţă aş dori să se arate respect atât faţă de libertatea de exprimare, cât şi faţă de libertatea presei!
EnglishThis new legislation takes in to account the "digital revolution" and will help both consumers and traders alike.
Această nouă legislație ia în calcul "revoluția digitală” și va ajuta atât consumatorii, cât și comercianții.
EnglishAlso missing is effective prevention and education focused on children and parents alike.
Ceea ce, de asemenea, lipseşte, este prevenirea şi educaţia eficientă care să se concentreze atât asupra copiilor, cât şi asupra părinţilor.
EnglishThis will benefit holidaymakers and bus and coach companies alike, without compromising safety.
Acest lucru va aduce beneficii atât turiştilor, cât şi societăţilor de transport cu autobuzul şi autocarul, fără a compromite siguranţa.
EnglishAcross Europe, there is consensus among governments and people alike that we must fight to eradicate poverty.
În întreaga Europă, există un consens între guverne și populații privind necesitatea de a lupta pentru eradicarea sărăciei.
EnglishThis phenomenon, of rising food prices, is felt by consumers in Hungary and other European countries alike.
Acest fenomen al creșterii prețurilor la alimente este simțit de consumatorii din Ungaria și alte țări europene în același mod.
EnglishResorting to protectionism is the worst thing that can happen to emerging and developed economies alike.
Recurgerea la protecţionism este cel mai rău lucru care ni se poate întâmpla, economiilor emergente şi celor dezvoltate, în egală măsură.
EnglishTherefore, I urge you: pay a little attention to what is actually happening, in the public sector and in the private sector alike.
De aceea, vă îndemn: acordaţi puţină atenţie la ceea ce se întâmplă atât în sectorul public, cât şi în cel privat.
EnglishRecognizing menus isn't always easy, because not all menu controls look alike or even appear on a menu bar.
Recunoașterea meniurilor nu este întotdeauna ușoară, deoarece nu toate controalele de meniu se aseamănă și nu apar toate pe o bară de meniuri.
EnglishWe should be in a position to come to the aid of our fellow citizens in the event of natural and industrial disasters alike.
Ar trebui să fim în poziția de a sări în ajutorul concetățenilor noștri, fie că este vorba despre catastrofe naturale sau industriale.
EnglishThe expansion of the internal market standard will bring benefits to the citizens and businesses of both the EU and Andorra alike.
Extinderea standardului pieței interne va aduce, în aceeași măsură, beneficii cetățenilor și întreprinderilor din UE și din Andorra.