EN about
volume_up
{aggettivo}

In Europe, we import in total about one-quarter of all gas consumption from Russia.
În Europa, importăm în total aproximativ un sfert din consumul total de gaz din Rusia.
Windows XP will spend about a minute configuring your computer.
Windows XP va petrece aproximativ un minut cu configurarea computerului.
They are about 18 months behind in distribution of these funds.
Sunt cu aproximativ 18 luni în urmă cu procesul de distribuire a acestor fonduri.

Esempi di utilizzo "about" in Rumeno

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishWe can, of course, feel pleased today about the way the situation has developed.
Bineînţeles, în prezent putem fi mulţumiţi de felul în care a evoluat situaţia.
EnglishHowever, I have reservations about the language arrangements to be established.
Am însă rezerve în legătură cu regimul lingvistic care urmează să fie stabilit.
EnglishThinking about what is in this report, a number of messages have come through.
Dacă ne gândim la ce conține acest raport, au fost transmise un număr de mesaje.
EnglishWe accepted this challenge, however, and set about fulfilling our obligations.
Am acceptat totuși această provocare și am început să ne îndeplinim obligațiile.
EnglishIn the past, this was about the single market, single currency and enlargement.
În trecut, aceasta se referea la piața unică, la moneda unică și la extindere.
EnglishCould I also ask a question about the political capacity of the European Union?
Pot adresa o întrebare în legătură cu capacitatea politică a Uniunii Europene?
EnglishMy second point is about symmetry, and I am addressing Mrs Ferreira in particular.
A doua remarcă se referă la simetrie, și mă adresez, în special, dnei Ferreira.
EnglishThat is what happened and now everybody is complaining about foreign speculators.
Este exact ce s-a întâmplat şi acum toată lumea se plânge de speculatorii străini.
EnglishThere is contradictory legal advice about whether or not it already has such power.
Există avize juridice contradictorii în legătură cu deţinerea acestei atribuţii.
EnglishThis is not just about Greece, but the stability of the entire eurozone economy.
Nu este vorba doar de Grecia, ci de stabilitatea tuturor economiilor din zona euro.
EnglishThat brings me to the third question: what about the price of the communications?
Şi ajungem astfel la a treia întrebare: în legătură cu preţul comunicaţiilor.
EnglishEarlier, when we were thinking about 2010, it was with a seven-year budget in mind.
Înainte, când ne gândeam la anul 2010, aveam perspectiva unui buget pe şapte ani.
EnglishIf we are concerned about consumer protection worldwide, we will do two things.
Dacă ne preocupă protecţia consumatorilor din întreaga lume, vom face două lucruri.
EnglishIn my own country, there are about 22 000 people employed in the dairy sector.
În țara mea, circa 22 000 de persoane lucrează în sectorul produselor lactate.
EnglishSo I am very enthusiastic about the work of the European Commission in this area.
Așadar, sunt foarte entuziasmată de activitatea Comisiei Europene în acest domeniu.
EnglishThe Commission spoke about this issue at length in its communication this morning.
Comisia a vorbit mult pe această temă în comunicarea sa din această dimineață.
EnglishWho will raise their hand and say 'We need to think about environmental questions'?
Cine va ridica mâna şi va spune "Trebuie să ne gândim la problemele ecologice”?
EnglishI have been very clear with you, Mr Cohn-Bendit, about exactly what my mandate is.
Am fost clară, dle Cohn-Bendit, privind exact ceea ce stipulează mandatul meu.
EnglishWe are talking about possible savings to the tune of EUR 6.3 billion in total.
Este vorba de economii care se pot ridica la un total de 6,3 miliarde de euro.
EnglishWe do not know about all the changes to cells that can be caused by nanotechnology.
Nu cunoaştem toate modificările celulare care pot fi cauzate de nanotehnologie.