"workforce" traduzione polacco

EN

"workforce" in polacco

volume_up
workforce {sostantivo}

EN workforce
volume_up
{sostantivo}

A developed economy cannot be built by an uneducated workforce.
Rozwiniętej gospodarki nie może budować niewykształcona siła robocza.
And then to support the surgeon, we require a certain workforce.
Aby wesprzeć pracę chirurga, wymagana jest określona siła robocza.
Opiekunowie to najliczniejsza siła robocza w Europie.
workforce (anche: employees)

Sinonimi (inglese) per "workforce":

workforce

Esempi di utilizzo "workforce" in Polacco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishIt is about having a trained workforce, which is something that we know we need.
Dotyczy wykwalifikowanej siły roboczej, której potrzebujemy i wszyscy o tym wiemy.
EnglishWe need to allow the workforce to generate new ideas and set up new businesses.
Musimy umożliwić sile roboczej tworzenie nowych idei i zakładanie nowych przedsiębiorstw.
EnglishWomen, for the first time this year, became the majority of the American workforce.
Kobiety, w tym roku po raz pierwszy, stanowią większość wśród amerykańskich pracowników.
EnglishDo we prefer to reduce these workers to a workforce liable to the corvée?
Czy wolimy sprowadzić tych pracowników do roli pańszczyźnianych wyrobników?
EnglishI've become convinced that we've made more progress in the workforce than we have in the home.
Nabrałam przekonania, że zrobiliśmy większy postęp w pracy niż w naszych domach.
EnglishWorkforce (%) employed in agriculture, industry and services, EU-27 (1998 and 2009)
Odsetek siły roboczej zatrudnionej w rolnictwie, przemyśle i usługach: UE-27 (lata 1998 i 2009)
EnglishCommissioner Frattini wants Europe to attract a skilled workforce.
Komisarz Frattini chce, aby Europa przyciągała wykwalifikowana siłę roboczą.
EnglishSo I'm not saying that staying in the workforce is the right thing for everyone.
Nie mówię, że pozostawanie w pracy jest dla każdego właściwe.
EnglishWomen today want to be active in the workforce and they also want families.
Dziś kobiety chcą być czynne zawodowo i chcą również mieć rodziny.
EnglishWe have increased the workforce by 280 international personnel.
Zwiększyliśmy liczbę personelu o 280 funkcjonariuszy pochodzących z różnych krajów.
EnglishWe need to re-educate and train our workforce to be able to take up these jobs.
Musimy na nowo edukować i szkolić naszą siłę roboczą, aby mogła podejmować pracę na tych stanowiskach.
EnglishThe workforce is not members of trade unions of its own free will.
Pracownicy nie zostają członkami związków zawodowych ze własnej woli.
EnglishDebts from the takeover are affecting the workforce, they are affecting the enterprise.
Zadłużenie z procesu przejęcia wpływa na pracowników, którzy z kolei mają wpływ na kondycję firmy.
EnglishIt is high time we gave the mobility of the EU's workforce a boost.
Najwyższy już czas, żebyśmy wypromowali mobilność siły roboczej UE.
EnglishThe next item is the Green Paper on the European Workforce for Health.
Następnym punktem posiedzenia jest zielona księga w sprawie pracowników służby zdrowia w Europie.
EnglishTwo thirds of the total workforce in the private sector are employed by SMEs.
Dwie trzecie całej siły roboczej jest zatrudnione w MŚP.
EnglishAnd, incidentally, it is by having a flexible workforce that you raise people out of poverty.
A tak nawiasem mówiąc, to dzięki elastycznej sile roboczej można pomóc ludziom wyjść z ubóstwa.
EnglishIt is therefore in a company's best interests to keep its workforce in good health.
A zatem to w najlepiej pojętym interesie przedsiębiorstwa leży utrzymanie siły roboczej w dobrym zdrowiu.
EnglishTo root out the undeclared workforce we can use both a stick and a carrot.
Aby zlikwidować problem nielegalnej siły roboczej możemy stosować zarówno metodę kija, jak i marchewki.
EnglishWe want sustainable, integrated urban development and we want a well-educated workforce.
Chcemy zrównoważonego, zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich i dobrze wykształconej siły roboczej.