"with pleasure" traduzione polacco

EN

"with pleasure" in polacco

EN

with pleasure

volume_up
I see with pleasure that the Commission has understood us.
Z przyjemnością stwierdzam, że Komisja nas zrozumiała.
Ladies and gentlemen, it is a pleasure to listen to the report of the President-in-Office of the Council.
Z przyjemnością wysłuchamy sprawozdania urzędującego przewodniczącego Rady.
One of the most common ones is happiness and pleasure.
Najczęstszym z nich jest mylenie szczęścia z przyjemnością.

Traduzioni simili a "with pleasure" in polacco

with preposizione
with
pleasure sostantivo
to pleasure verbo
Pleasure.
Polish

Esempi di utilizzo "with pleasure" in Polacco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishLatvia notes with pleasure the European Commission's proposals in this regard.
Łotwa odnotowuje z radością propozycje Komisji Europejskiej w tym zakresie.
EnglishSo, throughout the year this beautiful system will give you some pleasure.
Tak więc, w ciągu roku ten przepiękny system dostarczy wam wiele przyjemności.
EnglishDespite the very difficult area concerned, it was a great pleasure to work with him.
Współpraca z nim pomimo bardzo trudnej dziedziny była wielką przyjemnością.
EnglishDo good in thy good pleasure unto Zion: Build thou the walls of Jerusalem.
Albowiem nie pragniesz ofiar, choćbym ci je dał, ani całopalenia przyjmiesz.
EnglishJehovah taketh pleasure in them that fear him, In those that hope in his lovingkindness.
Kocha się Pan w tych, którzy się go boją, a którzy ufają w miłosierdziu jego.
EnglishIt is also a huge pleasure to follow Mr Fatuzzo in an explanation of vote.
To również ogromna przyjemność słuchać wyjaśnień posła Fatuzzo dotyczących głosowania.
EnglishWe receive this news with pleasure and pride, as the Treaty will enable further enlargement.
Ta miła wiadomość napawa nas dumą, gdyż traktat umożliwi dalsze rozszerzenie UE.
EnglishThe works of Jehovah are great, Sought out of all them that have pleasure therein.
Wielkie sprawy Pańskie, jawne u wszystkich, którzy się w nich kochają.
EnglishI am going to have the pleasure of giving the floor to my compatriot, Mr Carnero González.
Mam przyjemność oddać głos mojemu rodakowi, panu posłowi Carnero Gonzálezowi.
EnglishI took great pleasure and interest in listening to the speeches of the honourable Members.
Z wielką przyjemnością i zainteresowaniem wysłuchałem wystąpień pań i panów posłów.
EnglishSo pleasure seems to be tempered by a whole series of different things coming in.
Odczuwanie przyjemności tłumi cała seria innych nadchodzących uczuć.
EnglishBehold, in the day of your fast ye find [your own] pleasure, and exact all your labors.
Oto w dzień postu waszego przewodzicie wolę swoję, a wszystkie prace swoje wyciągacie.
EnglishIt was and is always a pleasure to work with you and with your colleagues in the Commission.
Z panią i z pani kolegami w Komisji zawsze współpracowało i współpracuje się miło.
EnglishThis was originally seen as a system that was the pleasure system of the brain.
Początkowo właśnie ten układ uważano za ośrodek przyjemności mózgu.
English. - Madam President, it is my pleasure to be here with you today.
komisarz - Pani Przewodnicząca! To dla mnie przyjemność być dzisiaj tutaj z Państwem.
Englishfor it is God who worketh in you both to will and to work, for his good pleasure.
Albowiem Bóg jest, który sprawuje w was chcenie i skuteczne wykonanie według upodobania swego.
EnglishIt was an excellent group and it was a real pleasure to work with together.
To była wspaniała grupa i wspólna praca była prawdziwą przyjemnością.
EnglishFor Jehovah taketh pleasure in his people: He will beautify the meek with salvation.
Albowiem się kocha Pan w ludu swym; pokornych zbawieniem uwielbia.
EnglishFor it was the good pleasure [of the Father] that in him should all the fulness dwell;
Ponieważ się upodobało Ojcu, aby w nim wszystka zupełność mieszkała.
English"Did I evaluate what would be the highest pleasure like Mill would?
"Czy oszacowałem, co przyniesie największą korzyść, jak Mill by to zrobił?