"with hindsight" traduzione polacco

EN

"with hindsight" in polacco

EN

with hindsight

volume_up
This is an opportunity that we should be supporting, not just reacting to in hindsight.
To jest sposobność, którą powinniśmy wspierać, nie zaś jedynie reagować po fakcie.
Możemy to stwierdzić niejako po fakcie, z opóźnieniem.
However, with the benefit of hindsight, it is clear that the Commission, Council and Parliament were absolutely right to focus on the problems of poverty and social exclusion.
Teraz jednak widać, jeżeli oceniamy sytuację po fakcie, że Komisja, Rada i Parlament mieli całkowitą rację, skupiając się na problemach związanych z ubóstwem i wykluczeniem społecznym.
Such an examination, with the benefit of hindsight, is very instructive.
Takie spojrzenie z perspektywy czasu jest bardzo pouczające.
z perspektywy czasu

Traduzioni simili a "with hindsight" in polacco

with preposizione
with
hindsight sostantivo

Esempi di utilizzo "with hindsight" in Polacco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishAnd of course the hindsight bias is perfect.
Oczywiście, przy patrzeniu wstecz, widzimy prawidłowe rozwiązania.
Englishhindsight is 20/20
EnglishEven though it meant that certain individual points that we would have liked to improve were missed out, with the wisdom of hindsight, it was indeed the right path to take.
Pomimo tego, że kilka istotnych punktów, które chcieliśmy poprawić, zostało tym sposobem ominiętych, to jednak ogólnie był to krok w dobrym kierunku.
English(DE) Mr President, Mr Chastel, Commissioner, this could actually have been a time of great answers, but in hindsight, it does not look like it.
(DE) Panie przewodniczący, panie urzędujący przewodniczacy Chastel, panie komisarzu! To mógł być tak naprawdę czas świetnych odpowiedzi, ale patrząc wstecz, widzimy, że takim nie był.
English. - (NL) I have just abstained in the vote on the work of the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly, although with hindsight I wish I had actually voted 'no'.
na piśmie. - (NL) Wstrzymałem się właśnie od głosu w sprawie prac Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE, choć teraz żałuję, że nie głosowałem przeciwko sprawozdaniu.