"who get" traduzione polacco

EN

"who get" in polacco

Consulta le frasi di esempio per vedere il contesto in cui "who get" viene usato.

Esempi di utilizzo "who get" in Polacco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishAnd this was the result of the tragic loss of lives of people who could not get into them.
Był to skutek tragicznej śmierci ludzi, którzy nie mogli się na te łodzie dostać.
EnglishThese mysteries are only revealed to those who get the opportunity to play with it.
Te tajemnice odkrywają tylko ci, którzy mają okazję się nimi pobawić.
EnglishOn the right there is another robot doll, who you could get a couple of years ago.
Po prawej widać robota lalkę, można było ją dostać kilka lat temu.
EnglishWe can tell who's going to get breast cancer from the various genes.
Możemy przewidzieć, kto zachoruje na raka piersi na podstawie różnych genów.
EnglishIt brought much, much needed medical care to people who wouldn't get it.
Gdyby nie ta klinika, wiele osób byłoby zupełnie pozbawionych potrzebnej im opieki medycznej.
EnglishOn such occasions it is usually the leaders of institutions who get the praise.
Przy takich okazjach zwykle chwali się szefów instytucji.
EnglishEvery weekend, I meet business people who cannot get credit, particularly in my country.
W każdy weekend spotykam ludzi biznesu, którzy nie mogą dostać kredytu, szczególnie w moim kraju.
EnglishAnd Yeeyan is a group of 150,000 volunteers who get online every day.
Yeeyan liczy 150.000 ochotników, którzy co dzień są online.
EnglishFor people who can't get away from noise like that, it's extremely damaging for their health.
U ludzi, którzy nie mogą uciec od hałasu takiego jak ten, mogą wystąpić poważne problemy zdrowotne.
EnglishBut this is transforming 99 percent of the kids who get this.
Ale to wystarcza, by zmienić życie 99% dzieci, które to otrzymają.
EnglishThere are people at the National Science Foundation who get to say, this is the most important thing.
Są ludzie w National Science Foundation, którzy mogą powiedzieć, że jest to najważniejsza sprawa.
EnglishWell, I feel sorry for any girls who get hooked by that jerk.
Ale żal mi każdej dziewczyny, która zada się z tym idiotą.
EnglishIt is only our business people who can get us out of the crisis.
Tylko nasi przedsiębiorcy mogą wyciągnąć nas z kryzysu.
EnglishWho is it who's going to get enough attention from the world?
Kto jest w stanie przyciągnąć wystarczająco dużo uwagi?
EnglishAs with any vaccine, Silgard may not fully protect 100 % of those who get the vaccine.
Podobnie jak w przypadku jakiejkolwiek szczepionki, Silgard może nie w pełni chronić 100 % osób, które zostały zaszczepione.
EnglishAs with any vaccine, Gardasil may not fully protect 100% of those who get the vaccine.
Podobnie jak w przypadku jakiejkolwiek szczepionki, Gardasil może nie w pełni chronić 100 % osób, które zostały zaszczepione.
EnglishWho's going to get enough out of the world?
Kto jest w stanie 'wyrwać dla siebie wystarczająco dużo ze świata?
EnglishIf your capsules are out of date, take them to your pharmacist who will get rid of them safely.
Jeśli kapsułki utraciły swoją ważność, należy zwrócić lek do apteki, gdzie zostanie w bezpieczny sposób zutylizowany.
EnglishBut let us apply the rules to everybody, and let us get those who are not meeting the rules out of the system.
Stosujmy jednak te przepisy do wszystkich i wyeliminujmy z systemu tych, którzy ich nie przestrzegają.
EnglishThat's a lot of women who don't get justice.
Jest wiele kobiet, które nie mogą doczekać się sprawiedliwości.

Impara nuove parole

English
  • who get

Puoi trovare più traduzioni nel dizionario Italiano-Inglese.