"who experience" traduzione polacco

EN

"who experience" in polacco

Consulta le frasi di esempio per vedere il contesto in cui "who experience" viene usato.

Traduzioni simili a "who experience" in polacco

who pronome
experience sostantivo
to experience verbo

Esempi di utilizzo "who experience" in Polacco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishThe dose may need to be adjusted for patients who experience side effects.
U pacjentów, u których wystąpią działania niepożądane, dawka może wymagać skorygowania.
EnglishProgression of scoliosis (a spine curved sideways) can occur in patients who experience rapid
U pacjentów w okresie szybkiego wzrostu może dojść do postępu skoliozy (bocznego
EnglishI put the question to Mr Verhofstadt, who has some experience of this Council.
Kieruję to pytanie do pana posła Verhofstadta, który ma pewne doświadczenie pracy w Radzie.
EnglishPrevention of depressive episodes in patients with bipolar I disorder who experience
Zapobieganie epizodom depresji u pacjentów z zaburzeniami afektywnymi dwubiegunowymi typu I,
EnglishFor patients who experience progressive anorexia, asthenia and weight decrease within a
U pacjentów z postępującą anoreksją, astenią i zmniejszeniem masy ciała w relatywnie krótkim
English- (CS) Mr President, who would not experience anguish on seeing children killed by a missile?
- (CS) Panie przewodniczący! Któż nie doznałby udręki, widząc dzieci zabite pociskiem?
EnglishRebif treatment should be started by a doctor who has experience in the management of MS.
Leczenie preparatem Rebif powinien rozpoczynać lekarz posiadający doświadczenie w leczeniu SM.
EnglishAvonex treatment should be started by a doctor who has experience in the management of MS.
Leczenie preparatem Avonex powinien rozpocząć lekarz posiadający doświadczenie w leczeniu MS.
EnglishExtavia treatment should be started by a doctor who has experience in the treatment of MS.
Leczenie preparatem Extavia powinien rozpocząć lekarz posiadający doświadczenie w leczeniu SM.
EnglishThey were not tourists who wanted to experience the beauty of the country, but potential terrorists.
Nie byli to turyści, którzy chcieli poznać piękno kraju, ale potencjalni terroryści.
EnglishPegfilgrastim should be permanently discontinued in patients who experience a serious allergic reaction.
odpowiednie leczenie ze ścisłą obserwacją pacjenta w ciągu kilku kolejnych dni.
EnglishFilgrastim should be permanently discontinued in patients who experience a serious allergic reaction.
Filgrastym należy ostatecznie odstawić u pacjentów z ciężką reakcją alergiczną na lek.
EnglishBetaferon treatment should be started by a doctor who has experience in the treatment of MS.
Leczenie preparatem Betaferon powinien rozpocząć lekarz posiadający doświadczenie w leczeniu MS.
EnglishTreatment with Volibris must be initiated by a doctor who has experience in the treatment of PAH.
Leczenie preparatem Volibris powinien rozpoczynać lekarz mający doświadczenie w leczeniu PAH.
EnglishAdvate should be started by a doctor who has experience in the treatment of haemophilia.
Leczenie preparatem Advate powinien rozpoczynać lekarz posiadający doświadczenie w leczeniu hemofilii.
EnglishBeneFIX should be started by a doctor who has experience in the treatment of haemophilia.
Leczenie preparatem BeneFIX powinien rozpocząć lekarz posiadający doświadczenie w leczeniu hemofilii.
EnglishHelixate NexGen should be started by a doctor who has experience in the treatment of haemophilia.
Leczenie preparatem Helixate NexGen powinien rozpoczynać lekarz doświadczony w leczeniu hemofilii.
EnglishThe dose may need to be adjusted for patients who experience side effects.
Dawka leku może wymagać dostosowania u pacjentów, u
EnglishReFacto AF should be started by a doctor who has experience in the treatment of haemophilia A.
Leczenie preparatem ReFacto AF powinien rozpoczynać lekarz mający doświadczenie w leczeniu hemofilii A.
EnglishFuzeon should be prescribed by a doctor who has experience in the treatment of HIV infection.
Leczenie preparatem Fuzeon powinien przepisywać lekarz posiadający doświadczenie w leczeniu zakażeń HIV.

Impara nuove parole

English
  • who experience

Inoltre per più traduzioni bab.la mette a tua disposizione il dizionario Tedesco-Italiano.