"who don t" traduzione polacco

EN

"who don t" in polacco

Consulta le frasi di esempio per vedere il contesto in cui "who don t" viene usato.

Traduzioni simili a "who don t" in polacco

who pronome
don sostantivo
to don verbo

Esempi di utilizzo "who don t" in Polacco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishFor those of you who don't know, we're in the middle of the sixth mass extinction.
Dla tych, którzy nie wiedzą, jesteśmy w trakcie szóstej masowej zagłady.
EnglishI meet all kinds of people who don't think they're really good at anything.
Spotykam różnych ludzi, którzy nie wierzą, że są w czymś dobrzy.
EnglishThat's enough to provide care to all the people in America who don't have it.
Taka suma wystarczyłaby na zapewnienie opieki zdrowotnej wszystkim Amerykanom, którzy jej nie mają.
EnglishBut then we have other people who don't choose to have facial surgery.
Ale mamy też ludzi, którzy nie decydują się sami na operację twarzy.
EnglishAnd those solutions are accessible in a different way to people who don't have capital.
Te rozwiązania są też dostępne dla ludzi bez sporych funduszy.
EnglishThere are very, very few people who don't know now about what is happening in the Arctic.
Teraz bardzo mało ludzi nie wie o tym, co dzieje się w Arktyce.
EnglishAnd my motto is that there's a special place in hell for women who don't help each other.
I moje motto mówi, że w piekle jest specjalne miejsce dla kobiet, które sobie wzajemnie nie pomagają.
EnglishWe're the only ones who don't have the price set right.
Tylko w Stanach cena jest źle ustawiona. ~~~ Rynek jest źle zorganizowany.
EnglishFor those of you who don't speak Spanish, jugo de naranja -- it's actually the Spanish for "orange juice."
Jakby ktoś nie wiedział, "jugo de naranja" to sok pomarańczowy.
EnglishLow-cost family restaurant chain, for those of you who don't know it.
EnglishThese are the people who don't mind classical music.
Składa się ona z tych, którym muzyka klasyczna nie przeszkadza.
EnglishL'Union Astronomique Internationale, for those of you who don't speak French.
EnglishNow, this simple equation, even for those of you who don't like equations, is something that you're quite used to.
to jest proste równanie nawet dla tych którzy nie lubią równań, jest to coś, co często robimy.
EnglishI meet all kinds of people who don't enjoy what they do.
Spotykam wielu ludzi, którzy nie lubią tego co robią.
EnglishThe only people who don't experience shame have no capacity for human empathy or connection.
Jedyni ludzie, którzy nie doświadczają wstydu, to ci, którzy nie posiadają zdolności do empatii czy tworzenia kontaktów.
EnglishThat's a lot of women who don't get justice.
Jest wiele kobiet, które nie mogą doczekać się sprawiedliwości.
EnglishA toroid, for those who don't know, is the surface of a doughnut or, for some of us, a bagel.
EnglishI'm just going to show, for people who don't know my studio's work, a few projects that we've worked on.
Zamierzam tylko pokazać, ludziom którzy nie znają wytworów mojej pracowni, kilka projektów nad którymi pracowaliśmy.
EnglishThere are billions of people in developing countries who don't have even a single city that would be willing to welcome them.
W krajach rozwijających się są miliardy ludzi, którzy nie mają ani jednego miasta chcącego ich powitać.
EnglishAmongst all these other people who don't have the disease, the test will get it right 99 percent of the time.
Pomiędzy tymi wszystkimi, którzy nie są chorzy, test poda prawidłową diagnozę w 99 przypadków, zaś błędną przy zaledwie 1.

Impara nuove parole

English
  • who don t

Nel dizionario Italiano-Inglese potrai trovare più traduzioni.