"who d be" traduzione polacco

EN

"who d be" in polacco

Consulta le frasi di esempio per vedere il contesto in cui "who d be" viene usato.

Traduzioni simili a "who d be" in polacco

who pronome
D sostantivo
d
Polish
to be verbo
BE sostantivo

Esempi di utilizzo "who d be" in Polacco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishTrue, but I can think of a few countries... who'd pay anything to find out.
To prawda, ale myślę o kilku państwach... które zapłacą wiele, żeby się dowiedzieć.
EnglishThey were as good as the babies in Taiwan who'd been listening for 10-and-a-half months.
Były tak dobre jak dzieci w Tajwanie, które słuchały języka przez 10 i ½ miesiąca.
EnglishAnd as I was traveling around, I kept meeting young people who'd lost hope.
Na całym świecie spotykam młodych ludzi, którzy stracili nadzieję.
EnglishWho'd have thought we'd find real wine way the hell out here?
Kto by przypuszczał, że w takim miejscu znajdziemy prawdziwe wino.
EnglishRockett: Who'd want to show up at that party anyway?
Wideo: Rockett: Kto w ogóle chciałby przyjść na to przyjęcie?
EnglishThese are the teenagers, typically, who'd be standing out on the street corner, selling the drugs.
EnglishThis allows businesses who'd rather not share their address (e.g.
EnglishA girl whose mother had been a prostitute, and she was a prostitute, and a boy who'd been in and out of jail.
Dziewczynę, której matka była prostytutką i która też była prostytutką, i chłopaka, który kilka razy był w więzieniu.
EnglishThese seemed to be the three areas that I could exploit to compete if I wanted to comptete against people who'd been practicing for 20 to 30 years.
Te 3 aspekty musiałem zgłębić, by dorównać konkurentom z 20- czy 30-letnim stażem.
EnglishShe came to realize that there were a lot of people who'd written patient advocate books that you just don't hear about at medical conferences.
Zdała sobie sprawę, że wielu ludzi, napisało poradniki dla pacjentów, o których nie słyszy się na konferencjach medycznych.
EnglishAnd then I took an inventory of the characteristics, along with her, of the of the capabilities and elements of different dancers who'd won championships.
Potem, wraz z nią, zrobiłem spis cech Potem, wraz z nią, zrobiłem spis cech stylu tancerzy wygrywających konkursy.
EnglishAnd we tested this by exposing American babies who'd never heard a second language to Mandarin for the first time during the critical period.
Sprawdziliśmy to wystawiając amerykańskie dzieci, które nigdy nie słyszały innego języka na dźwięki mandaryńskiego w tym krytycznym okresie.
EnglishIn 2002 I met this incredible entrepreneur named Amitabha Sadangi from India, who'd been working for 20 years with some of the poorest farmers on the planet.
W 2002 roku poznałam niesamowitego przedsiębiorcę Amitabha Sadangi z Indii, który pracował przez 20 lat z najbiedniejszymi rolnikami na świecie.
EnglishThere's lots of businesses that would like to locate in the Americas, especially in a place with a free trade zone, and there's lots of people who'd like to go there.
Jest sporo firm, które chcą znaleźć się w Amerykach, szczególnie w miejscach gdzie są obszary wolnego handlu. ~~~ Jest sporo osób, które chciałyby się tam znaleźć.

Impara nuove parole

English
  • who d be

Puoi trovare più traduzioni nel dizionario Italiano-Francese di bab.la.