"who can make" traduzione polacco

EN

"who can make" in polacco

Consulta le frasi di esempio per vedere il contesto in cui "who can make" viene usato.

Esempi di utilizzo "who can make" in Polacco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishConsider the work of God: for who can make that straight, which he hath made crooked?
Przypatrz się sprawie Bożej; bo któż może wyprostować, co on skrzywi?
EnglishWho can make a fish taste good after it's been overcooked?
EnglishWe are privileged Members of the European Parliament, who can make use of the available infrastructure.
Jesteśmy uprzywilejowanymi posłami do Parlamentu Europejskiego, którzy mogą skorzystać z dostępnej infrastruktury.
EnglishI think that every Member State has a sufficient number of qualified people who can make a valid contribution to the EU.
Uważam, że każde państwo członkowskie dysponuje dostatecznie dużą liczbą wykwalifikowanych osób, które są w stanie wnieść w Unii Europejskiej wartościowy wkład.
EnglishI think that it is in all our interests to have well-informed consumers who can make an enlightened decision to reduce their energy consumption.
Uważam, że w interesie nas wszystkich leży, żeby konsumenci byli dobrze poinformowani i mogli podejmować świadome decyzje w celu zmniejszenia przez nich zużycia energii.

Impara nuove parole

English
  • who can make

Ancora più traduzioni nel dizionario Italiano-Inglese di bab.la.