"who call" traduzione polacco

EN

"who call" in polacco

Consulta le frasi di esempio per vedere il contesto in cui "who call" viene usato.

Esempi di utilizzo "who call" in Polacco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishThose who call it a modern form of slavery cannot be accused of exaggeration.
Nie sposób zarzucić przesady tym, którzy nazywają go mianem "współczesnej formy niewolnictwa”.
EnglishWe identify one set of people in all of these practices who we call canny outlaws.
Zidentyfikowaliśmy grupę ludzi wśród osób czynnych zawodowo, których nazywamy sprytnymi banitami.
EnglishAnd there are some charity workers who call this compassion fatigue.
Nie ma co nawet próbować." Pracownicy charytatywni nazywają to zmęczeniem współczuciem.
EnglishThe Liberal Democrats, who sponsor all this, call themselves the party of civil liberties.
Liberalni Demokraci, którzy stoją za tym wszystkim, nazywają się partią wolności obywatelskich.
EnglishFurther, we call on Uganda to prosecute those who call for the public murder of gay people.
Ponadto apelujemy do Ugandy o ściganie wszystkich tych, którzy publicznie nawołują do mordowania gejów.
EnglishAlmost always, when I'm on TV, the producers who call me, who negotiate what we're going to say, is a woman.
Gdy wystepuję w telewizji, producenci, z którymi ustalam co będziemy mówić, to przeważnie kobiety.
EnglishAnd who, as I, shall call, and shall declare it, and set it in order for me, since I established the ancient people?
Bo któż jako Ja ogłasza i opowiada to, i sporządza mi to, zaraz od onego czasu, jakom rozsądził lud na świecie?
EnglishThere are people not like you -- people who you now call enemies.
EnglishThe issue of cloning is increasingly being used by all who want to call the European institutions into question.
Kwestia klonowania jest coraz częściej wykorzystywana przez wszystkich, którzy pragną kwestionować instytucje europejskie.
EnglishThose who demanded these roll-call votes on amendments that contain nothing but questions ought to explain to their voters how much that cost.
Ci, którzy wymusili imienne głosowania nad poprawkami zawierającymi tylko pytania, powinni powiedzieć swoim wyborcom, ile to nas kosztuje.
EnglishNow I spoke to one of these Carders who we'll call RedBrigade -- although that wasn't even his proper nickname -- but I promised I wouldn't reveal who he was.
Rozmawiałem z jednym z nich nazwijmy go RedBrigade - choć nie był to nawet jego prawdziwy nick - ale obiecałem, że nie wyjawię kim był.
EnglishI could not agree more with those who call on the European Union neither to make 'special discounts' nor to impose artificial hurdles on Croatia.
Zgadzam się w stu procentach z tymi, którzy wzywają Unię Europejską, by ani nie dawała Chorwacji "specjalnych ulg”, ani nie piętrzyła przed nią sztucznych przeszkód.
EnglishMaybe we do not have this single telephone number, but if you make a comparison with the United States - in connection with climate protection, for example - who should we call?
Być może nie mamy go, lecz jeśli porównamy się ze Stanami Zjednoczonymi - choćby pod względem kwestii ochrony klimatu - do kogo powinniśmy dzwonić?
EnglishThis gives an annual number of between almost 7 million and 15 million hospital patients, to which can be added the some 37 million patients who call on primary healthcare.
Daje to rocznie liczbę pomiędzy 7 a 15 milionami hospitalizowanych pacjentów, do których należy dodać około 37 milionów pacjentów potrzebujących pierwszej pomocy.
EnglishWe will be giving arguments to the populists, the extremists and, in some cases, the xenophobes who want to call into question the great acquis communautaire in this area.
Będziemy dawać argumenty do ręki populistom, ekstremistom i, w niektórych przypadkach, ksenofobom, którzy chcą podać w wątpliwość wspaniały dorobek wspólnotowy w tej dziedzinie.
EnglishThis reminds me of another individual who is governing his country in a similarly totalitarian manner and takes no notice of those who call for democratic reforms to be implemented.
To przypomina mi o innym osobniku, który rządzi swym krajem w podobnie totalitarny sposób i nie zwraca uwagi na tych, którzy wzywają do przeprowadzenia demokratycznych reform.

Impara nuove parole

English
  • who call

Nel dizionario Rumeno-Italiano potrai trovare più traduzioni.