"who bought" traduzione polacco

EN

"who bought" in polacco

Consulta le frasi di esempio per vedere il contesto in cui "who bought" viene usato.

Traduzioni simili a "who bought" in polacco

who pronome
to buy verbo

Esempi di utilizzo "who bought" in Polacco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishLet's invite everyone who's helped us, all the people who bought our work."
Zaprośmy wszystkich, którzy nam pomogli, wszystkich ludzi, którzy kupili nasze prace."
Englishbut that everyone who bought one ~~~ would have a one-of-a-kind object that was unique in some way.
Złożoność - czyli zależności miedzy kształtem budynku, jego konstrukcją, oknami, kolorem, ornamentem.
EnglishI had a mate who bought a Riley Roadster before the war.
Miałem kumpla, który przed wojną kupił Riley Roadstera.
EnglishThe first fax machine -- the person who bought the first fax machine was an idiot, because there was nobody to fax to.
To tak, jak z pierwszym faksem - człowiek, który kupił pierwszy faks był idiotą, ponieważ nie było do kogo faksować.
EnglishTerry, Terry, Terry, who bought this?
EnglishThe collapse of SkyEurope, however, affected not only people at airports, but also 280 000 other clients who had bought tickets.
Jednak upadek SkyEurope dotknął nie tylko osoby znajdujące się na lotniskach, lecz także 280 tysięcy innych klientów, którzy zakupili bilety.
EnglishIn this particular case, the passenger suffers the same loss as a passenger who bought a ticket from an airline that subsequently went bankrupt.
W tym konkretnym przypadku pasażer ponosi taką samą stratę, jak pasażer, który zakupił bilet od linii lotniczej, która następnie ogłosiła upadłość.
EnglishThe only problem, especially for the adults working at McSweeney's who hadn't necessarily bought into all of this when they signed up, was that there was just the one bathroom.
Ku niezadowoleniu pracowników McSweeney's, którzy niekoniecznie pisali się na to wszystko podejmując pracę, mieliśmy tylko jedną łazienkę.

Impara nuove parole

English
  • who bought

Puoi trovare più traduzioni nel dizionario Italiano-Francese di bab.la.