"warning" traduzione polacco

EN

"warning" in polacco

volume_up
warning {sostantivo}
PL
EN

warning {sostantivo}

volume_up
The correct word, 'rule', makes the meaning an exhortation and a warning.
Prawidłowe słowo, "rule”, oznacza nawoływanie i ostrzeżenie.
The message from this Parliament is unequivocal and serves as a warning.
Przesłanie Parlamentu jest jednoznaczne i powinno stanowić ostrzeżenie.
Important information about one of the ingredients of Rapamune WARNING:
Ważne informacje o niektórych składnikach leku Rapamune OSTRZEŻENIE:
Important information about some of the ingredients of Foscan WARNING:
Ważne informacje o niektórych składnikach leku Foscan UWAGA:
Uwaga: to może nie działać.
I would also like to highlight the issue of the font size used for warning texts.
Chciałabym również zwrócić uwagę na zagadnienie wielkości czcionki wykorzystywanej w tekstach ostrzeżeń.

Sinonimi (inglese) per "warning":

warning

Esempi di utilizzo "warning" in Polacco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishThe warning was not followed by serious measures during the accession negotiations.
Pomimo ostrzeżenia nie powzięto poważnych środków podczas negocjacji akcesyjnych.
EnglishWe know the warning examples from history of the 'Technical Assistance Offices'.
Mamy bowiem ostrzegające przykłady z przeszłości w postaci "biur pomocy technicznej”.
EnglishIn Nicaragua, we can see a warning example that such kinds of rulers do not change.
W Nikaragui widzimy niepokojący przykład, że tego rodzaju władcy nie zmieniają się.
EnglishThe organisations on the ground are warning us of the risk of ethnic conflict.
Miejscowe organizacje ostrzegają nas o ryzyku wybuchu konfliktu etnicznego.
EnglishWe should also strengthen the early warning mechanism and make it more operative.
Powinniśmy również wzmocnić i usprawnić mechanizm wczesnego ostrzegania.
EnglishThere is an early warning system throughout the European Union for contaminated food.
W całej Unii Europejskiej istnieje system wczesnego ostrzegania o skażonej żywności.
EnglishMay this fire and its victims be a great cry of warning for the future.
Niech ten pożar i jego ofiary będą wielkim wołaniem i ostrzeżeniem na przyszłość.
EnglishServing a final warning to the Maltese authorities is, I believe, an important step.
Uważam, że istotnym krokiem jest udzielenie ostatniego ostrzeżenia władzom maltańskim.
EnglishI would say that the warning lights are all flashing red on the subject.
Powiedziałabym, że w tym temacie wszystkie światła ostrzegawcze migają na czerwono.
EnglishThe case of Georgia is a warning to us as far as the future of Ukraine is concerned.
Jeżeli chodzi o przyszłość Ukrainy, ostrzeżeniem dla nas powinien być przypadek Gruzji.
EnglishAddition of a warning for patients with a history of any drug allergy.
dolaczenie ostrzezenia dla pacjentów z jakimkolwiek uczuleniem na lek w wywiadzie;
EnglishStrengthening of a warning to highlight that fatal serious skin reactions have now occurred
wzmocnienie ostrzezenia w celu podkreslenia powaznych reakcji skórnych o skutkach
EnglishUsual warning symptoms may disappear in patients with longstanding diabetes. lp
leczenia cukrzycy, mo e doj do zmiany wczesnych objawów hipoglikemii, o czym powinni zosta z
EnglishAddition of a warning for prescribers to consider discontinuation of therapy if during
dołączenie ostrzeżenia dla lekarzy przepisujących lek dotyczącego rozważenia przerwania
EnglishAddition of a warning for prescribers to exercise caution when prescribing NSAIDs, in
dołączenie ostrzeżenia dla lekarzy przepisujących lek dotyczącego zachowania ostrożności
EnglishIt should be a warning for companies investing in Russia, as well as for the Commission.
Przestrogą dla firm realizujących inwestycje w Rosji i również przestrogą dla Komisji.
EnglishAddition of a warning for prescribers relating to hypertension and monitoring blood pressure
dołączenie ostrzeżenia dla lekarzy przepisujących lek dotyczącego nadciśnienia oraz
Englishthe first warning symptoms which help you to recognise hypoglycaemia are reduced or absent.
pierwsze objawy ostrzegawcze pomocne w rozpoznaniu hipoglikemii są osłabione lub nie
EnglishOn our initiative several warning devices have been installed there.
Na nasz wniosek, zainstalowanych zostało tam szereg urządzeń ostrzegających.
EnglishAddition of a warning to report that the onset of skin reactions occur in the majority of cases
dołączenie ostrzeżenia informującego, że wystąpienie reakcji skórnych następuje w