"veterinary surgeon" traduzione polacco

EN

"veterinary surgeon" in polacco

EN

veterinary surgeon {sostantivo}

volume_up
veterinary surgeon (anche: vet, veterinarian, veterinary)
Up to a total daily quantity of 50 g gel per day is applied using finger tip pressure onto the affected area according to the veterinary surgeon's instructions until signs and symptoms resolve.
Można zastosować do 50 g żelu na dobę, wmasowując palcami w chore miejsce, zgodnie z zaleceniami weterynarza, do momentu ustąpienia objawów.
veterinary surgeon (anche: veterinarian)
The dog's response to therapy should be evaluated by the veterinary surgeon.
Reakcję psa na leczenie powinien ocenić lekarz weterynarii.
Your veterinary surgeon will advise you on the type of food your dog will need.
Lekarz weterynarii udzieli informacji odnośnie rodzaju karmy, którą należy podawać psu.
Your veterinary surgeon should monitor closely the intake of any other medicines in addition to the product.
Lekarz weterynarii powinien ściele obserwować przyjmowanie innych, dodatkowych leków podawanych psu oprócz mitratapidu.

Sinonimi (inglese) per "veterinary surgeon":

veterinary surgeon

Traduzioni simili a "veterinary surgeon" in polacco

veterinary sostantivo
veterinary aggettivo
surgeon sostantivo
Polish

Esempi di utilizzo "veterinary surgeon" in Polacco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishAlways administer Yarvitan exactly as your veterinary surgeon has instructed you.
Lek Yarvitan należy zawsze podawać zgodnie z instrukcją lekarza weterynarii.
EnglishIf you notice any other side effects, please inform your veterinary surgeon.
Jeżeli zauważysz inne działania uboczne, poinformuj o tym lekarza weterynarii.
EnglishAsk your veterinary surgeon how do dispose of medicines no longer required.
O sposoby usunięcia bezużytecznych leków zapytaj swojego lekarza weterynarii.
EnglishAsk your veterinary surgeon how to dispose of medicines no longer required.
O sposoby usunięcia bezużytecznych leków zapytaj swojego lekarza weterynarii.
EnglishIf you notice any other side effects, please inform your veterinary surgeon.
Jeśli zauważysz jakiekolwiek efekty uboczne, poinformuj o tym swojego lekarza weterynarii.
EnglishIf you notice any other side effects, please inform your veterinary surgeon.
W przypadku zaobserwowania innych efektów ubocznych, poinformuj swojego lekarza weterynarii.
EnglishIf you notice any other side effects, please inform your veterinary surgeon.
Jeśli zauważysz jakiekolwiek inne efekty uboczne, poinformuj o tym swojego lekarza weterynarii.
EnglishIf you notice any other side effect, please inform your veterinary surgeon.
Jeśli zauważysz jakiekolwiek inne efekty uboczne, poinformuj o tym swojego lekarza weterynarii.
EnglishAsk your veterinary surgeon how to dispose of medicines no longer required.
Leków nie należy usuwać do kanalizacji ani wyrzucać do śmieci.
EnglishNone known If you notice any side effects, please inform your veterinary surgeon
W razie zaobserwowania jakichkolwiek działań niepożądanych należy poinformuj o nich lekarza weterynarii.
EnglishIn case of accidental oral uptake, symptomatic treatment should be performed by a veterinary surgeon.
W razie przypadkowego połknięcia preparatu, należy podjąć leczenie objawowe.
EnglishYou should check with your veterinary surgeon if you are unsure.
W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem weterynarii.
EnglishIf you notice any other side effects, please inform your veterinary surgeon.
Jeśli zauważysz jakiekolwiek inne działania niepożądane, poinformuj o tym swojego lekarza weterynarii.
EnglishIf you notice any other side effects, please inform your veterinary surgeon.
W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek innych objawów, poinformuj o nich swojego lekarza weterynarii.
EnglishIn case of accidental oral uptake, symptomatic treatment should be administered by a veterinary surgeon.
W razie przypadkowego połknięcia preparatu, należy podjąć leczenie objawowe.
EnglishIf you notice any serious effects not mentioned in this leaflet, please inform your veterinary surgeon.
W razie zaobserwowania jakichkolwiek działań niepożądanych poinformować lekarza weterynarii.
EnglishFor use only under the supervision of a veterinary surgeon.
Do stosowania wyłącznie pod nadzorem lekarza weterynarii.
EnglishIf side effects occur, treatment should be discontinued and the advice of a veterinary surgeon should be sought.
W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych należy przerwać leczenie i zasięgnąć porady lekarza weterynarii.
EnglishIf you notice any serious effects or other effects not mentioned in this leaflet, please inform your veterinary surgeon.
W przypadku zauważenia jakichkolwiek objawów niepożądanych należy skontaktować się z lekarzem weterynarii.
EnglishIf side effects occur, treatment should be discontinued and the advice of a veterinary surgeon should be sought.
W przypadku wystąpienia działań niepożądanych należy przerwać podawanie leku i zasięgnąć porady lekarza weterynarii.