EN to undo
volume_up
[undid|undone] {verbo}

1. generale

to undo (anche: to take to pieces)
volume_up
rozkręcić {v.} (rozłożyć na części)
to undo (anche: to unbutton, to unzip, to unbuckle)
volume_up
rozpiąć {v. per.}
volume_up
rozpinać {v. imper.}
to undo (anche: to take to pieces)
volume_up
rozkręcać {v. imper.} (rozłożyć na części)
to undo (anche: to untie)
volume_up
odwiązać {v. per.}
We think we can throw money at the problem or throw technology at the problem -- we can undo and unfriend and unfollow.
Myślimy, że możemy załatwić problem pieniędzmi albo technologią -- że możemy cofnąć, odprzyjaźnić się i odwrócić.
(Laughter) But fortunately, our digital man has "undo."
(Śmiech) Na szczęście błąd można "cofnąć".
Aby cofnąć przywracanie:.
Maybe it was decided earlier to build the House of European History, but it is still possible to undo that decision.
Być może decyzję o budowie Domu Historii Europejskiej podjęto wcześniej, ale wciąż można ją cofnąć.
to undo (anche: to stretch)
to undo (anche: to remove)
to undo
to undo (anche: to stretch, to become undone)
volume_up
rozpiąć się {v. rif. per.}
to undo (anche: to remove)
volume_up
odczyniać {v. imper.}

2. Informatica

to undo

Esempi di utilizzo "to undo" in Polacco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

English(DE) Madam President, unfortunately, none of us can undo the Deepwater Horizon accident.
(DE) Pani przewodnicząca! Niestety nikt z nas nie cofnie wypadku Deepwater Horizon.
EnglishI am confident that concerned opponents will use it to undo the European project.
Jestem przekonany, że zdeterminowani przeciwnicy wykorzystają ją, by zniweczyć projekt europejski.
EnglishThe fact is that, through our decision today, we can undo this error.
Dzisiaj możemy jednak naprawić ten błąd, przyjmując proponowaną decyzję.
EnglishThere's a huge slack in that system; with the right pricing we can undo that.
Ten system ma wady. ~~~ Odpowiednimi cenami możemy to zmienić.
EnglishPlease note that once you delete an account, you can't undo the deletion.
Pamiętaj, że po usunięciu konta nie będzie można go odzyskać.
EnglishNow, if we had an "undo" button, and we could go back and isolate it and grab it when it first started.
Gdybyśmy szybko ją znaleźli, i mieli wczesne wykrycie i wczesną reakcję.
EnglishIt is our duty, where possible, to undo the damage we have caused creation.
Naszym obowiązkiem jest naprawienie szkód, które wyrządziliśmy na świecie, jeśli tylko taka możliwość istnieje.
EnglishFirst they undo two referendums rejecting the Constitution.
Najpierw niweczą oni dwa referenda odrzucające konstytucję.
EnglishIf we make a mistake, however, we must undo it.
Jeżeli popełniamy jednak błąd, musimy się z niego wycofać.
EnglishThe European Parliament must act to undo some of the more regressive elements of this Directive.
Parlament Europejski musi podjąć działania mające na celu usunięcie pewnych kwestii z dyrektywy, które w znacznym stopniu nie odpowiadają obecnym czasom.
EnglishLadies and gentlemen, no resolution, no words can undo the swastika recently incised on the hip of a 17-year-old girl in Mittweida, Germany.
Panie i panowie! Żadna rezolucja, żadne słowa nie usuną swastyki naciętej niedawno na udzie siedemnastolatki w niemieckiej Mittweidzie.
EnglishHe’d say, "No, I’m an undo."
Trenowałem jogę przez wiele lat z nauczycielem Swami Satchidenanda i ludzie pytali, kim jesteś, Hindusem? ~~~ Odpowiadał, nie, jestem cofusem.
EnglishIs not this the fast that I have chosen: to loose the bonds of wickedness, to undo the bands of the yoke, and to let the oppressed go free, and that ye break every yoke?
Ale to jest post, którym obrał: Rozwiąż związki niepobożności, rozwiąz brzemiona ciężkie, i wolno puść skruszonych, a tak wszelakie jarzmo rozerwij;
EnglishThere is also a clause allowing performers to undo buy-out contracts once their producers cease to sell their recorded performances.
Umieszczono także klauzulę umożliwiającą wykonawcom anulowanie kontraktów przewidujących wykupienie wszystkich praw z chwilą, gdy ich producenci przestają sprzedawać ich nagrane występy.