EN twist
volume_up
{sostantivo}

1. generale

twist
FlexPen is designed and tested to be used with NovoFine or NovoTwist disposable needles up to a length of 8 mm.
FlexPen jest przeznaczony do stosowania z igłami NovoFine lub NovoTwist o długości do 8 mm.
FlexPen is designed and tested to be used with NovoFine or NovoTwist disposable needles up to a length of 8 mm.
FlexPen jest przeznaczony do stosowania z jednorazowymi igłami NovoFine lub NovoTwist o długo ci do 8 mm.
Subcutaneous use Designed to be used with NovoFine or NovoTwist disposable needles up to a length of 8 mm.
Podanie podskórne Przeznaczony do stosowania z jednorazowymi igłami NovoFine lub NovoTwist o długości do 8 mm.
twist (anche: contortion, kink, turn, whorl)
Twisted neck (spasmodic torticollis) The following side effects were reported with Xeomin:
Skręt szyi (kurczowy kręcz szyi) Opisane zostały następujące działania niepożądane podczas stosowania leku Xeomin:
Twisted neck (spasmodic torticollis) After the injection you may develop mild to severe swallowing difficulties.
Skręt szyi (kurczowy kręcz szyi) Po wstrzyknięciu u pacjenta mogą wystąpić od łagodnych do ciężkich zaburzenia połykania.
Ale pojawia się niespodziewany zwrot akcji.
There's one more, I think, wonderful twist to that tale.
A teraz jeszcze jeden zwrot akcji.
twist (anche: rotation, slew, spin)

2. Sport

twist
volume_up
śruba {f} (skok z obrotem)

Esempi di utilizzo "twist" in Polacco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishThen hold the pipette in an upright position, and twist and pull off the cap.
Trzymając pipetkę w pozycji pionowej, końcówką do góry, przekręć i zdejmij końcówkę.
EnglishTake the syringe and pull sheath away from the reconstitution needle – do not twist.
Założyć igłę do przygotowywania zawiesiny na fiolkę znajdującą się w pozycji pionowej.
EnglishThen hold the pipette in an upright position, and twist and pull off cap.
Trzymając pipetkę w pozycji pionowej, końcówką do góry, przekręć i zdejmij końcówkę.
EnglishProfessor, you twist that ring any harder, and your finger`s going to come off.
Profesorze, ściśnij obrączkę mocniej, a Twój palec odpadnie.
EnglishIt applies to families, to the European Union, and it even applied to Fagin in Oliver Twist.
Dotyczy to rodzin, Unii Europejskiej, a nawet Fagina, jednego z bohaterów Olivera Twista.
EnglishBe careful not to bend or twist the cover during removal to avoid damage to the needle.
Aby uniknąć uszkodzenia igły, nie należy zginać ani przekręcać osłonki podczas jej zdejmowania.
EnglishBe careful not to bend or twist the cover during removal to avoid damage to the needle.
Aby uniknąc uszkodzenia igły, nie należy zginać osłonki ani przekręcać nią podczas jej usuwania.
EnglishAnd so the fates are seldom wrong, no matter how they twist and wind.
Przegrywać, nie bojąc się upadku, jeśli daliśmy z siebie wszystko.
EnglishIf you twist the needle cover to remove it, you may accidentally remove the needle as well.
Jeśli przekręci się nasadkę przy jej zdejmowaniu z igły, przypadkowo można również usunąć igłę.
EnglishIf you twist the needle cover to remove it, you may accidentally remove the needle as well.
Jeżeli przekręci się nasadkę przy jej zdejmowaniu z igły, przypadkowo można również usunąć igłę.
EnglishSeat the needle firmly on the Needle-Pro device with a push and clockwise twist.
Założyć mocno igłę na urządzenie Needle- Pro, naciskając i obracając ją w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
EnglishTake care to pull the button straight and not to twist it out, this might change the set dose.
Zwróć uwagę aby przycisk wstrzykiwacza odciągnąć prosto i nie skręcaj go, gdyż może zmienić ustawioną dawkę.
EnglishThat's my flesh, and I can twist that around.
Igła jest wbita w moje przedramię i mogę nią poruszać w tą i z powrotem.
EnglishAfter years of intimidation, brutality and economic meltdown, the election came as the final twist of the screw.
Po latach zastraszenia, brutalności i upadku gospodarki nadeszły wybory jako ostateczny epizod.
EnglishPull sheath away from the needle -do not twist sheath as needle may be loosened from Needle- Pro device.
Zdjąć osłonkę z igły - nie obracać osłonki, ponieważ igła może obluzować się od urządzenia Needle- Pro.
EnglishPull sheath away from the needle – do not twist sheath as needle may be loosened from Needle- Pro device.
Zdjąć osłonkę z igły - nie obracać osłonki, ponieważ igła może obluzować się od urządzenia Needle- Pro.
EnglishFor reconstitution, twist the cover from the Bioset® cap and remove the cap from the syringe.
Przed przyłączeniem ampułko- strzykawki do Biosetu® należy upewnić się, że oba elementy są w jednej linii (patrz Rysunek 1).
EnglishIt's this elegant little land, twist and roll.
W krainie elegancji, zwijasz się w kłębek i turlasz.
EnglishPull sheath away from the needle – do not twist sheath as needle may be loosened from Needle- Pro device.
Zdjąć osłonkę z igły - nie obracać osłonki, ponieważ mogłoby to spowodować obluzowanie się igły od urządzenia Needle- Pro.
EnglishThis was recently done with a neuroscientific twist.