"twice" traduzione polacco

EN

"twice" in polacco

EN

twice {avverbio}

volume_up
twice (anche: two times)
mg twice daily 45 mg twice daily 60 mg twice daily 75 mg twice daily
mg dwa razy na dobę 45 mg dwa razy na dobę 60 mg dwa razy na dobę 75 mg dwa razy na dobę
mg twice daily 200 mg twice daily 250 mg twice daily 500 mg twice daily
mg dwa razy na dobę 200 mg dwa razy na dobę 250 mg dwa razy na dobę 500 mg dwa razy na dobę
mg twice daily 600 mg twice daily 750 mg twice daily 1500 mg twice daily
mg dwa razy na dobę 600 mg dwa razy na dobę 750 mg dwa razy na dobę 1500 mg dwa razy na dobę
twice (anche: twofold)
He then ran twice for the Senate, lost twice.
Startował potem dwukrotnie w wyborach do Senatu, dwukrotnie przegrał.
If we want to meet all expectations, it should be at least twice as much.
Chcąc uwzględnić wszystkie oczekiwania musiałby być przynajmniej dwukrotnie wyższy.
Well-informed mothers in Europe will clearly want to give life twice.
Odpowiednio uświadomione europejskie matki z pewnością zechcą dać życie dwukrotnie.

Sinonimi (inglese) per "twice":

twice

Esempi di utilizzo "twice" in Polacco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishNamibia has got 2.1 million people, but it is only twice the size of California.
Żyje tam 2.1 miliona ludzi, na obszarze dwa i pół raza większym niż Polska.
EnglishDo not apply a new patch to that same location of skin twice within 14 days.
Nie należy nalepiać nowego plastra w to samo miejsce na skórze przed upływem 14 dni.
EnglishIf symptoms reappear, treatment with Protopy 0.1 % twice a day should be restarted.
W przypadku nawrotu objawów, należy rozpocząć ponownie leczenie maścią Protopy 0, 1 %.
EnglishIf symptoms reappear, treatment with Protopic 0.1 % twice a day should be restarted.
W przypadku nawrotu objawów, należy rozpocząć ponownie leczenie maścią Protopic 0, 1 %.
EnglishToday, we must think twice before deciding where to direct European funds.
Dzisiaj kwestia ukierunkowania funduszy europejskich wymaga od nas poważnego namysłu.
EnglishThus for the first day, twice the maintenance volume will be required.
Dlatego też pierwszego dnia leczenia, należy podać dwukrotną dawkę podtrzymującą.
EnglishLightly pigmented skin evolved not just once, not just twice, but probably three times.
Jasnoskórzy ludzie wyewoluowali nie tylko raz, nie dwa, ale prawdopodobnie trzy razy.
EnglishAnd it's truly a great honor to have the opportunity to come to this stage twice.
To prawdziwy zaszczyt mieć możliwość drugi raz stanąć w tym miejscu.
EnglishTo know our history is the antidote to falling into the same trap twice.
Znajomość historii jest antidotum na ponowne wpadnięcie w tę samą pułapkę.
EnglishWe are fully aware that many illegal immigrants are victims twice over.
Jesteśmy w pełni świadomi, że wielu nielegalnych imigrantów jest podwójnymi ofiarami.
EnglishTo be part of the constitution, you actually have to pass it twice in the congress.
Dwukrotne głosowanie w kongresie pozwala na zaakceptowanie poprawki.
EnglishBut the same income should not be taxed twice with no relief for the double taxation.
Ten sam dochód nie powinien jednak podlegać podwójnemu opodatkowaniu.
EnglishHe went around once, he went around twice, he went around thrice.
Okrążył świat pierwszy raz, okrążył świat drugi raz, okrążył świat trzeci raz.
EnglishHere, we are giving them twice the rights, and that is what Europe is about.
Tu podwajamy ich prawa, bo o to właśnie chodzi w projekcie Europa.
EnglishBy 2050, it's estimated that twice the number of us are going to be living in cities.
Szacuje się, że do 2050 roku podwoi się liczba mieszkańców miast.
EnglishThus for the first day, twice the maintenance volume will be required.
W pierwszym dniu leczenia należy podać dwukrotną dawkę podtrzymującą.
EnglishCELSENTRI 300 mg twice daily and NRTIs can be co- administered without dose
CELSENTRI w dawce 300 mg 2 razy na dobę oraz NRTI mogą być podawane jednocześnie bez konieczności
EnglishIn Austria, we have a simple saying: he who provides help quickly provides twice as much help.
W Austrii mamy takie powiedzenie: kto pomaga szybko, pomaga w dwójnasób.
EnglishOverall, Azopt showed similar effectiveness when used twice or three times per day.
Preparat Azopt wykazywał ogółem podobną skuteczność w przypadku stosowania dwa lub trzy razy na dobę.
English(two 5-mL measuring spoonfuls twice daily up to three 5-mL measuring spoonfuls twice daily)
do 750 mg 2 razy dobę (2 do 3 łyżeczek na dobę miarowych 5 ml 2 razy na dobę) 500 mg 2 razy na