"today I do" traduzione polacco

EN

"today I do" in polacco

Consulta le frasi di esempio per vedere il contesto in cui "today I do" viene usato.

Traduzioni simili a "today I do" in polacco

today sostantivo
today avverbio
I pronome
Polish
M sostantivo
do sostantivo
Polish
to do verbo

Esempi di utilizzo "today I do" in Polacco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

English(PL) Madam President, today I do not want to raise a question of a political nature.
(PL) Pani przewodnicząca! Nie chcę dziś poruszać kwestii natury politycznej.
EnglishIf I go to the doctor in Stockholm today I do not need to ask permission or to pay money.
Kiedy dzisiaj idę do lekarza w Sztokholmie, nie muszę pytać o zgodę czy płacić.
EnglishToday I do not stand before you as the Prime Minister of the Czech Republic, but as the President of the European Council.
Nie stoję dzisiaj przez państwem jako premier Republiki Czeskiej, lecz jako przewodniczący Rady Europejskiej.
EnglishMr President, Commissioner, Secretary of State, ladies and gentlemen, today I do not have to worry about failing to mention something important from my report.
Panie przewodniczący, panie komisarzu, panie sekretarzu stanu, panie i panowie! Dziś nie muszę się obawiać, że zapomnę powiedzieć o ważnym punkcie swojego sprawozdania.
EnglishIf you look at the state of the world today, I do not think that the Chinese, the Indians or the emerging countries are very impressed with what we are doing about growth.
Jeśli przyjrzą się Państwo obecnemu światu, nie sądzę, żeby Chińczycy, Hindusi czy kraje wschodzące byli zafascynowani naszymi działaniami na rzecz wzrostu gospodarczego.

Impara nuove parole

English
  • today I do

Dai un’occhiata nel dizionario Inglese-Italiano di bab.la.