"think about it" traduzione polacco

EN

"think about it" in polacco

EN think about it
volume_up

think about it
Take some time to rest and think about things.
Przemyśl to sobie i odpocznij.

Esempi di utilizzo "think about it" in Polacco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishTo be successful now, you have to think about future generations, not vice versa.
Teraz, żeby odnieść sukces należy myśleć o przyszłych pokoleniach, nie na odwrót.
EnglishIt really is time to think about what we have achieved during the last 100 years.
Naprawdę najwyższa pora pomyśleć o tym, co osiągnęliśmy w ciągu ostatnich 100 lat.
EnglishWe use words like "grasp" metaphorically to also think about understanding things.
Używam słowa "pojmować" metaforycznie aby pomyśleć też o "zrozumieniu" tych rzeczy.
EnglishBut I want you to try and think about what games could look like 10 years from now.
Ale chcę byście spróbowali pomyśleć o tym, jak gry będą wyglądały za dziesięć lat.
EnglishAlso, we have now to think about the longer-term vision of European supervision.
Ponadto musimy obecnie pomyśleć o długofalowej wizji europejskiego nadzoru.
EnglishTo conclude, I therefore ask everyone to think about the transposition of the package.
Na zakończenie proszę zatem wszystkich o rozważenie sprawy transpozycji pakietu.
EnglishThese are issues which we in the European Parliament need to think about and discuss.
To są kwestie, o których musimy pomyśleć i porozmawiać w Parlamencie Europejskim.
EnglishYou cannot ask somebody to be creative in 15 minutes and really think about a problem.
Nie możesz komuś kazać być kreatywnym w 15 minut i dogłębnie przemyśleć problem.
EnglishBut they lived only 18,000 years ago, and that is truly extraordinary to think about.
Sprowadzę to do poziomu pokoleń, ponieważ ludziom ciężko wyobrazić sobie czas.
EnglishAnd I think about the idea that creating an idea, spreading an idea has a lot behind it.
Myślę, że za ideą tworzenia i rozprzestrzeniania pomysłów kryje się bardzo dużo.
EnglishNow will this help us think about the design of more effective climbing robots?
Czy pomoże nam to w projektowaniu bardziej efektywnych robotów potrafiących się wspinać?
EnglishSo, I've started to think about what these games are making us virtuosos at.
Więc zaczęłam zastanawiać się wirtuozami czego stajemy się dzięki tym grom.
EnglishThink about evolution in terms of offspring competing, and some winning.
Pomyślcie o niej jako o rywalizacji pomiędzy potomstwem, w której ktoś wygrywa.
EnglishWhenever I think about blogs I'm like, "Oh, we've got to reach all these people."
Cokolwiek bym nie myślała o blogach, myślę o docieraniu do innych ludzi.
EnglishPerhaps we should think about steering the money in this direction as well.
Może powinniśmy pomyśleć o transferze tych pieniędzy również w tym kierunku.
EnglishWe need to think about a new formula for the ratification of European treaties.
Musimy pomyśleć o nowej formule dla ratyfikacji traktatów europejskich.
EnglishAnd it's more recently a unifying way to think about how the brain deals with uncertainty.
Od niedawna stosuje się ją do analizy tego, jak mózg radzi sobie z niepewnością.
EnglishAnd this is an idea, if you think about it, can only fill you with hope.
Gdyby się nad tym zastanowić, jest to idea, która może nas tylko napawać nadzieją.
EnglishWe have to think about that and not only think but also find answers to those questions.
Powinniśmy to przynajmniej rozważyć, a nawet znaleźć odpowiednie rozwiązania.
EnglishI also take the point that we need to think about fishing and the strategy on that.
Ja również podzielam zdanie, że musimy myśleć o rybołówstwie i strategii w tym zakresie.