"the forefront" traduzione polacco

EN

"the forefront" in polacco

Consulta le frasi di esempio per vedere il contesto in cui "the forefront" viene usato.

Traduzioni simili a "the forefront" in polacco

the articolo
the congiunzione
Polish
forefront sostantivo

Esempi di utilizzo "the forefront" in Polacco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishWe in the European Union must be to the forefront in supporting volunteerism in sport.
W Unii Europejskiej powinniśmy przodować we wspieraniu wolontariatu w sporcie.
EnglishThe fight against discrimination must constantly be at the forefront of our mind.
Walka z dyskryminacją musi nieustannie być naszym priorytetem. W 2008 r.
EnglishDialogue, as the key to tolerance, must be at the forefront of our attention.
Dialog, jako klucz do tolerancji, musi stanowić pierwszorzędny przedmiot naszej uwagi.
EnglishThe Commission has been at the forefront of the global initiatives to tackle the crisis.
Komisja przoduje w dziedzinie globalnych inicjatyw na rzecz uporania się z kryzysem.
EnglishI believe that this is going to be at the forefront of the work which we are going to lead.
Wierzę, że kwestie te znajdą się na pierwszym planie prac, które będziemy prowadzić.
EnglishWe must bring them to the forefront and make an extra effort for them.
Musimy je wynieść na pierwszy plan, podejmując dla nich dodatkowe wysiłki.
EnglishWe want to be in the forefront fields, and we want to do it differently.
Zajmować się innowacyjnymi problemami. ~~~ Zrobić to wszystko inaczej.
EnglishIt is time to put the battle for energy efficiency at the forefront.
Czas przenieść walkę o wydajność energetyczną na pierwszą linię frontu.
EnglishIt is true that in this regard we are very much at the forefront, but we still have a lot to do.
To prawda, że przewodzimy w tym względzie, ale ciągle mamy jeszcze wiele do zrobienia.
EnglishThe European Union must be at the forefront in participating in this peacekeeping force.
Unia Europejska musi być główną siłą uczestniczącą w tej operacji.
English. - European Union aquaculture is at the forefront of sustainable development.
komisarz. - Akwakultura Unii Europejskiej odgrywa wiodącą rolę w zrównoważonym rozwoju.
EnglishWe are definitely at the forefront when it comes to actual implementation.
My jesteśmy w czołówce, właśnie jeśli chodzi o wdrażanie.
EnglishOn the other hand, a global economy, with the Union at its forefront, has specific consequences.
Z drugiej, globalna gospodarka, której Unia jest liderem, rodzi ściśle określone konsekwencje.
EnglishWe can see that this transport strategy is at the forefront of major strategic developments in Europe.
Widzimy, że ta strategia zalicza się do największych strategicznych osiągnięć w Europie.
EnglishRespect for human life has to be at the forefront when we are drafting our immigration policy.
Szacunek dla życia ludzkiego musi być priorytetem przy opracowywaniu naszej polityki imigracyjnej.
EnglishOf course, it is also important to place safety at the forefront.
Oczywiście, na pierwszym planie należy stawiać bezpieczeństwo.
EnglishEurope must be there, at the forefront, especially at the level of the G20.
Europa musi być liderem, zwłaszcza na szczeblu G20.
EnglishThe good of the patient should be at the forefront of our thoughts while examining the proposal for a directive.
Rozpatrując projekt dyrektywy musimy mieć na uwadze przede wszystkim dobro pacjenta.
EnglishAt the forefront of these ambitious tasks is ratification of the Treaty.
Przed prezydencją Słowenii wiele ambitnych zadań.
EnglishThe European Union must be to the forefront in order to implement the Millennium Development Goals by 2015.
Unia Europejska musi zajmować wiodącą pozycję, aby wdrożyć milenijne cele rozwoju do 2015 r.

Impara nuove parole

English
  • the forefront

Inoltre per più traduzioni bab.la mette a tua disposizione il dizionario Italiano-Rumeno.