"the following point" traduzione polacco

EN

"the following point" in polacco

Consulta le frasi di esempio per vedere il contesto in cui "the following point" viene usato.

Traduzioni simili a "the following point" in polacco

the articolo
the congiunzione
Polish
following aggettivo
to follow verbo
point sostantivo
to point verbo

Esempi di utilizzo "the following point" in Polacco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

English(DE) Commissioner, I am interested in the following point.
(DE) Panie komisarzu! Interesuje mnie następująca sprawa.
EnglishMatters must be made clear, and I would insist very strongly on the following point: we refuse to be called troublemakers.
Sprawę trzeba postawić jasno i stanowczo obstawałbym przy jednym: nie można nas nazywać awanturnikami.
EnglishLet me also make the following point.
Niech mi będzie wolno podnieść jeszcze jedną sprawę.
EnglishThe following point is important: a centralist approach is of no help when we are trying to mitigate the effects of a disaster at local level.
Ważna jest następująca sprawa: przy usuwaniu następstw klęski żywiołowej na szczeblu lokalnym, scentralizowane podejście jest bezużyteczne.
EnglishLast but not least, I want to emphasise the following point, by way of conclusion: do not forget about transparency and better communication with all European institutions.
Kończąc, pragnę podkreślić następujący wniosek: nie zapominajmy o przejrzystości i lepszej komunikacji ze wszystkimi instytucjami UE.
EnglishThe following point is the Statement of the Council and of the Committee on Development of the European Citizens' Initiative based on Article 11(4) of the Treaty on European Union.
Następnym punktem porządku dziennego jest oświadczenie Rady i Komisji Rozwoju na temat realizacji europejskiej inicjatywy obywatelskiej opartej na art. 11 ust.

Impara nuove parole

English
  • the following point

Puoi trovare più traduzioni nel dizionario Italiano-Tedesco di bab.la.