"the flu virus" traduzione polacco

EN

"the flu virus" in polacco

Consulta le frasi di esempio per vedere il contesto in cui "the flu virus" viene usato.

Traduzioni simili a "the flu virus" in polacco

the articolo
the congiunzione
Polish
flu sostantivo
Polish
virus sostantivo

Esempi di utilizzo "the flu virus" in Polacco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishOptaflu contains fragments from the surface of three different strains of flu virus.
Preparat Optaflu zawiera składniki powierzchniowe trzech różnych szczepów wirusa grypy.
EnglishAflunov contains small parts of the H5N1 strain of the flu virus.
Preparat Aflunov zawiera niewielkie elementy wirusa grypy należącego do szczepu H5N1.
EnglishWe talked about before the H and N spikes on the surface of the flu virus.
Mówiłem przed chwilą o wypustkach H i M tworzące otoczkę białkową na powierzchni wirusa grypy.
EnglishIn this rendering of the flu virus, these different colored spikes are what it uses to infect you.
Na modelu tego wirusa te kolorowe wypustki są odpowiedzialne za zarażanie.
EnglishIDflu contains fragments from three different strains of flu virus.
Preparat IDflu zawiera cząstki trzech różnych szczepów wirusa grypy.
EnglishIt is a suspension for injection that contains some parts (outer membranes) of the influenza (flu) virus.
Jest to zawiesina do wstrzykiwań zawierająca pewne części (błony zewnętrzne) wirusa grypy.
EnglishThe antibodies will then help to protect against the disease caused by these strains of flu virus.
Takie zjawisko wzmaga odporność na zachorowanie wywołane zawartymi w szczepionce szczepami wirusa.
EnglishThe antibodies will then help to protect against the disease caused by these strains of the flu virus.
Takie zjawisko wzmaga odporność na zachorowanie wywołane zawartymi w szczepionce szczepami wirusa.
EnglishSo let's take a look at the flu virus.
EnglishThe immune system will be able to produce antibodies more quickly when it is exposed to flu virus of the same strain.
System odpornościowy będzie mógł wytwarzać przeciwciała szybciej po narażeniu na kontakt z wirusem grypy należącym do tego samego szczepu.
EnglishIt mimics what we now understand about reconstructing the 1918 flu virus, the last great pandemic, in that it also jumped directly from birds to people.
Naśladuje wirusa grypy z 1918 roku, którego rekonstruujemy i ostatnią wielką pandemie w tym, że przenosi się bezpośrednio z ptaków na ludzi.
EnglishBefore a pandemic starts, nobody knows which strain of flu virus will be involved, so companies cannot prepare the correct vaccine in advance.
Przed wybuchem pandemii nie można przewidzieć, który wirus grypy ją wywoła, tak więc producenci nie mogą przygotować z wyprzedzeniem właściwej szczepionki.
EnglishWhen a person is given the vaccine, the immune system recognises the parts of the flu virus it contains as ‘ foreign’ and makes antibodies against them.
Po podaniu szczepionki system odpornościowy rozpoznaje zawarte w niej elementy wirusa grypy jako „ obce ” i wytwarza przeciwciała skierowane przeciwko nim.
EnglishBefore a pandemic starts, nobody knows which strain of flu virus will be involved, so companies cannot prepare the correct vaccine in advance.
Przed rozpoczęciem pandemii nieznany jest wywołujący ją szczep wirusa, zatem firmy farmaceutyczne nie mają możliwości wcześniejszego opracowania odpowiedniej szczepionki.
EnglishA flu pandemic happens when a new strain of flu virus appears that can spread easily from person to person because people have no immunity (protection) against it.
Pandemia grypy wybucha, gdy pojawia się nowy szczep wirusa, który może łatwo przenosić się pomiędzy ludźmi, ponieważ nie są oni odporni na zakażenie.
EnglishSo for instance, a biotechnology company has now found broadly neutralizing antibodies to influenza, as well as a new antibody target on the flu virus.
Na przykład pewna spółka biotechnologiczna wynalazła nie dawno szeroko działające przeciwciała na wirus grypy, jak również przeciwciało skierowane na konkretnego wirusa.
EnglishBefore a pandemic starts, nobody knows which strain of flu virus will be involved, so pharmaceutical companies cannot prepare the correct vaccine in advance.
Przed wybuchem pandemii nie można przewidzieć, który wirus grypy ją wywoła, tak więc firmy farmaceutyczne nie mogą przygotować z wyprzedzeniem właściwej szczepionki.
EnglishInstead, they can prepare a vaccine that contains a strain of flu virus specifically chosen because nobody has been exposed to it, and to which nobody is immune.
Mogą jednak przygotować szczepionkę, która zawiera specjalnie dobrany szczep wirusa grypy – taki, na który nikt nie był dotąd narażony i na który nikt nie jest odporny.
EnglishWe decided to extend the surveillance for seasonal flu, which should normally have ended at week 20, in order to identify infections with this new flu virus.
Zdecydowaliśmy się przedłużyć nadzór dotyczący grypy sezonowej, który w normalnych warunkach zakończyłby się w 20. tygodniu, w celu identyfikacji zakażeń nowym wirusem grypy.
EnglishIn the future, if the birds are exposed to the avian flu virus, their immune systems will be able to make those antibodies quicker and this will help them fight the disease.
W przyszłości w przypadku kontaktu ptaków z wirusem ptasiej grypy układ immunologiczny będzie w stanie wytwarzać przeciwciała szybciej, co pomoże ptakom zwalczyć chorobę.

Impara nuove parole

English
  • the flu virus

Puoi trovare più traduzioni nel dizionario Italiano-Inglese.