EN tense
volume_up
{sostantivo}

1. Linguistica

tense
I propose that the future tense be replaced by the perfect tense for points i), ii) and iii).
Proponuję, by w punktach i), ii) oraz iii) czas przyszły zastąpić formą dokonaną czasu przeszłego.
Time has moved on, so it needs to be put in the past tense.
Czas minął, a zatem należy sformułować zdanie w czasie przeszłym.
And the thing is, the present tense is where we live.
Rzecz w tym, że czas teraźniejszy to nasze życie.

2. altro

Sinonimi (inglese) per "tense":

tense

Esempi di utilizzo "tense" in Polacco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishAnother issue that concerns us is the tense situation in south-east Turkey.
Inną kwestią, która nas niepokoi, jest napięta sytuacja w południowo-wschodniej Turcji.
EnglishThe situation in these next few weeks will therefore be very tense in Tunisia.
Sytuacja w kilku następnych tygodniach będzie zatem bardzo napięta.
EnglishJust after an injection, your muscles may feel tense or very weak – as though you are having
Bezpośrednio po wstrzyknięciu mięśnie mogą być napięte lub bardzo osłabione – objawy
EnglishI will never forget our meeting, as the situation was extremely tense.
Nigdy nie zapomnę naszego spotkania, gdyż sytuacja była skrajnie napięta.
EnglishThe tense situation in eastern Chad has not helped much either.
Napięta sytuacja we wschodnim Czadzie nie przyczyniła się do poprawy tego stanu.
EnglishAnd it makes me tense from the point of view of thinking about democracy.
Czuję napięcie, kiedy rozważam to pod względem wpływu na demokrację.
EnglishWe are going through a very difficult and tense period with Iran.
Jeśli chodzi o Iran, to jesteśmy w bardzo trudnym i pełnym napięć okresie.
EnglishPeople with this disease may also feel depressed, anxious or tense.
Osoby z tą chorobą mogą również odczuwać depresję, lęk lub napięcie.
EnglishSeldom has a European Council meeting taken place in such difficult and tense circumstances.
Posiedzenia Rady Europejskiej rzadko odbywają się w tak trudnych i napiętych okolicznościach.
EnglishPeople with this condition may also feel depressed, guilty, anxious or tense.
Pacjenci z powyższymi objawami mogą także czuć się smutni, doznawać poczucia winy i lęku lub napięcia.
EnglishThe situation between Georgia and Russia is indeed increasingly tense.
Sytuacja pomiędzy Rosją a Gruzją jest coraz bardziej napięta.
EnglishAfter the announcement of the election results the already tense atmosphere unfortunately turned violent.
Po ogłoszeniu wyników wyborczych już napięta atmosfera stała się niestety gwałtowna.
EnglishAs this House knows very well, the situation on the ground remains somewhat fluid and tense.
Jak zgromadzeni w Izbie doskonale wiedzą, utrzymuje się tam cokolwiek niejasna i napięta sytuacja.
English(SK) The situation in the Slovak Parliament is tense and unusual.
(SK) Sytuacja w parlamencie Słowacji jest napięta i niecodzienna.
EnglishIn Bahrain, in spite of some return to normality on the streets, the situation remains tense.
W Bahrajnie, pomimo pewnego powrotu do normalności na ulicach, sytuacja jest w dalszym ciągu napięta.
EnglishUnderstanding that these categories are really much more unstable than we thought makes me tense.
Świadomość, że te kategorie są znacznie bardziej niestałe niż sądziliśmy, wywołuje u mnie napięcie.
EnglishThe EU must not intervene in this situation as it will only exacerbate the tense situation.
Unia Europejska nie powinna w tej sytuacji interweniować, ponieważ jedynie pogorszy i tak już napiętą sytuację.
EnglishRichard Pyle: When you start talking like Donald Duck, there's no situation in the world that can seem tense.
Richard Pyle: Kiedy zaczynamy mówić jak Kaczor Donald, na pewno nie wyczują naszego napięcia.
EnglishPeople with this disease may also feel depressed, anxious or tense.
Pacjent może odczuwać depresję, lęk lub napięcie.
EnglishPeople with this disease may also feel depressed, anxious or tense.