"telecommunication" traduzione polacco

EN

"telecommunication" in polacco

EN telecommunication
volume_up
{sostantivo}

telecommunication (anche: telecommunications, telecom)
After all, it is telecommunications that to a certain extent give Europe a human face.
W końcu to właśnie telekomunikacja w pewnym stopniu nadaje Europie ludzką twarz.
However, the same might be said of sectors like the postal services, telecommunications or the financial sector.
To samo można powiedzieć o sektorach takich jak poczta, telekomunikacja czy usługi finansowe.
This means that media and telecommunications can operate together, in the spirit of colleagues, and on a level playing field.
Oznacza to, że media i telekomunikacja mogą współpracować w duchu koleżeństwa.

Sinonimi (inglese) per "telecommunication":

telecommunication
English

Esempi di utilizzo "telecommunication" in Polacco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishInternational Telecommunication Union-Telecommunications Standard Section
Międzynarodowa Organizacja Telekomunikacyjna - Sekcja Standardów Telekomunikacyjnych
EnglishThey must be ensured unimpeded access to means of telecommunication.
Należy im zapewnić niezakłócony dostęp do środków telekomunikacyjnych.
EnglishTelecommunication Standardization Sector
Międzynarodowy Komitet Konsultacyjny do spraw Telefonii i Telegrafii
EnglishIt is precisely these people with special needs who should be provided with easier access to telecommunication services.
To właśnie ci ludzie o specjalnych potrzebach powinni mieć zapewniony łatwiejszy dostęp do usług telekomunikacyjnych.
EnglishThe European economic growth, as well as the consumer welfare, depends on a dynamic and competitive telecommunication sector.
Wzrost gospodarczy w Europie oraz dobrobyt konsumentów zależą od dynamicznego i konkurencyjnego sektora telekomunikacji.
EnglishInternational Telecommunication Union
EnglishAnd I couldn't find much, really, but I found this graph produced by the ITU, which is the International Telecommunication Union, based in Geneva.
Nie znalazłem wiele, oprócz tego wykresu od ITU, Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej z siedzibą w Genwie.
EnglishIn future telecommunication providers will also have to offer contracts of just 12 months duration, which is very important.
W przyszłości dostawcy usług telekomunikacyjnych będą też musieli oferować umowy na okres zaledwie 12 miesięcy, co jest bardzo ważne.
EnglishParticularly for us Socialists, the creation of a smooth-functioning internal market in telecommunication services is a very high priority.
Stworzenie dobrze działającego rynku wewnętrznego w dziedzinie telekomunikacji jest priorytetem szczególnie dla nas - socjalistów.
EnglishTelecommunication charges
EnglishIn the UK, BT has come a long way from nationalised telecommunication provider to a successful regulated company.
W Wielkiej Brytanii spółka British Telecom przeszła znaczne przeobrażenia z narodowego usługodawcy telekomunikacyjnego na efektywne, podlegające regulacji przedsiębiorstwo.
EnglishSatellite navigation systems and satellite-based telecommunication networks, services and applications are tools which the European Union needs to invest in.
w imieniu grupy PSE. - (RO) Systemy nawigacji satelitarnej i satelitarne sieci telekomunikacyjne, usługi oraz zastosowania to narzędzi, w które Unia Europejska musi inwestować.
EnglishWhat is being referred to as the SWIFT agreement (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) governs the passing on of data from the global bank network.
Porozumienie określane mianem SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) reguluje przekazywanie danych pochodzących z globalnej sieci bankowej.
EnglishI am also glad that certain amendments were accepted, in particular those regarding the harmonization of the spectrum, as well as certain measures related to the global telecommunication services.
Cieszę się również, że przyjęto pewne poprawki, szczególnie te dotyczące harmonizacji widma oraz określonych środków związanych z globalnymi usługami telekomunikacyjnymi.