"teeth" traduzione polacco

EN

"teeth" in polacco

volume_up
tooth {sostantivo}
PL

EN teeth
volume_up
{plurale}

teeth (anche: dentition)
Talk to your doctor if you suffer from cancer or if your teeth are in bad condition as this is a risk factor.
Porady lekarza należy także zasięgnąć w przypadku choroby nowotworowej lub gdy uzębienie jest w złym stanie, gdyż mogą to być czynniki ryzyka.
It is the bureaucratic organisation of the new modern form of slavery, which from now on will choose its victims on the grounds of their diplomas, not for their muscles or their teeth.
To biurokratyczna forma współczesnego niewolnictwa, w ramach której wybiera sie teraz ofiary nie ze względu na mięśnie lub uzębienie, lecz na podstawie dyplomu.
teeth
volume_up
zęby {f. pl.}
The mineral component of bones and teeth contains 99 % of the body's calcium.
Kości i zęby zawierają około 99 % wapnia znajdującego się w organizmie.
And he was beaten, starved, tortured -- lost all his teeth while in prison.
I był on bity, głodzony, torturowany, stracił w więzieniu wszystkie zęby.
Jenny realizes that the only solution is to pull out the bad teeth.
Jenny wiedziała, że jedynym rozwiązaniem w tej sytuacji to wyrwać chore zęby.

Sinonimi (inglese) per "teeth":

teeth
English

Esempi di utilizzo "teeth" in Polacco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishOur services are not required except for... and exclusively for... the pulling of teeth.
Nasza pomoc nie jest potrzebna za wyjątkiem... wyrywania zębów... i tylko po to.
EnglishThe wicked plotteth against the just, And gnasheth upon him with his teeth.
Zle myśli niepobożny przeciwko sprawiedliwemu, i zgrzyta nań zębami swemi.
EnglishLike the profane mockers in feasts, They gnashed upon me with their teeth.
Z obłudnikami, z naśmiewcami, z pochlebcami zgrzytali na mię zębami swemi.
EnglishHe has no lure for attracting food and no teeth for eating it when it gets there.
Nie ma przynęty do wabienia ofiary, ani zębów do zjedzenia jej, kied w końcu jakaś się trafi.
EnglishAs vinegar to the teeth, and as smoke to the eyes, So is the sluggard to them that send him.
Jako ocet zębom, i jako dym oczom, tak jest leniwy tym, którzy go posyłają.
EnglishThe text has lost some of its teeth during the negotiations in Coreper.
Tekst stracił trochę na wyrazistości w toku negocjacji w Komitecie Stałych Przedstawicieli.
EnglishAnd I brake the jaws of the unrighteous, And plucked the prey out of his teeth.
I kruszyłem szczęki złośnika, a z zębów jego wydzierałem łup.
EnglishThey were looking at them and they said, "One's got 17 teeth, and the biggest one's got 12 teeth.
Patrzeli się na nie i powiedzieli: „Jeden ma 17 zębów, a ten największy ma 12 zębów.
English(Invented name)® oral liquid contains sugar which may be harmful to the teeth.
(Nazwa własna)® w postaci roztworu doustnego zawiera sacharozę, która może być szkodliwa dla zębów.
EnglishUltimately, it is important for an organisation of this kind to have teeth.
W końcu to ważne, aby organizacja tego rodzaju miała szkielet.
EnglishIf we unwind the double helix and unzip the two strands, you see these things that look like teeth.
Rozkręcając helisę i rozczepiając dwie nitki, otrzymalibyśmy coś podobnego do zębów.
EnglishIt may contain a sustainable development clause, but it has no teeth.
Może zawierać klauzulę o trwałym rozwoju, ale nie jest skuteczna.
EnglishNow when they heard these things, they were cut to the heart, and they gnashed on him with their teeth.
Tedy słuchając tego, pukali się w sercach swych i zgrzytali na niego zębami.
EnglishBreak their teeth, O God, in their mouth: Break out the great teeth of the young lions, O Jehovah.
Aby nie słyszała głosu zaklinacza, ani czarownika w czarach biegłego.
EnglishPlace the mouthpiece in your mouth between your teeth and close your lips around it.
Wykonać głęboki wydech, tak głęboki, jak tylko możliwe.
EnglishSo when you measure those teeth, it was clear that she started out to be a girl with very small canine teeth.
Po zmierzeniu tych zębów było jasne, że to dziewczynka, z bardzo małymi siekaczami.
EnglishWhile you wait at the dentist, a machine will quietly be creating this for you ready to insert in the teeth.
Czekając u dentysty, maszyna wytworzy je dla ciebie, gotowe do zastosowania na zębach.
EnglishYou can determine the sex of the individual based on the size of the teeth.
Płeć możemy określić na podstawie rozmiaru zębów.
EnglishBlessed be Jehovah, Who hath not given us as a prey to their teeth.
Błogosławiony Pan, który nas nie podał na łup zębom ich.
EnglishDental and periodontal disorders, which may lead to loss of teeth, have rod
U pacjentów otrzymujących preparat Viraferon w skojarzeniu z rybawiryną obserwowano zaburzenia zębów i przyzębia.