"teenager" traduzione polacco

EN

"teenager" in polacco

volume_up
teenager {sostantivo}

EN teenager
volume_up
{sostantivo}

teenager (anche: adolescent)
The average teenager sends 3,300 texts every [month].
Przeciętny nastolatek wysyła 3,300 wiadomości w ciągu miesiąca.
By the time I was a teenager I was able to hold my breath for three minutes and 30 seconds.
Gdy byłem nastolatkiem byłem w stanie wstrzymać oddech na trzy minuty i 30 sekund.
So I just think it is the coolest thing that a teenager invented a product that helped save the lives of thousands of animals.
Moim zdaniem, to świetna rzecz, że nastolatek wynalazł produkt, że nastolatek wynalazł produkt, który pomógł uratować życie tysięcy zwierząt.
teenager (anche: teenage girl, teenybopper)
As a teenager, I was sketching, drawing, and I wanted to be an artist.
Jako nastolatka, Szkicowałam, rysowałam i chciałam zostać artystką.
Mr President, Aisha Ibrahim Duhulow was barely a teenager.
Aisha Ibrahim Duhulow była zaledwie nastolatką.
My own journey to work with these children started as a teenager.
Moja podróż do pracy z tymi dziećmi zaczęła się, kiedy byłam nastolatką.
teenager (anche: nincompoop, youngster, teen)
volume_up
małolat {m} [coll.]

Sinonimi (inglese) per "teenager":

teenager
teenage

Esempi di utilizzo "teenager" in Polacco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishBy the time I was a teenager I was able to hold my breath for three minutes and 30 seconds.
Gdy byłem nastolatkiem byłem w stanie wstrzymać oddech na trzy minuty i 30 sekund.
EnglishEvery crime perpetrated by a teenager is the result of an educational failure by adults.
Każde przestępstwo dokonane przez nieletniego to efekt porażki wychowawczej dorosłych.
EnglishI'd been very ingrained in the dance world since I was a teenager.
Byłem bardzo zakorzeniony w świecie tańca, odkąd byłem nastolatkiem.
EnglishAnd in the seat next to me was a high school student, a teenager, and she came from a really poor family.
Wszystko zaczęło się w drodze na TED, siedem lat temu.
EnglishI got my first computer when I was a teenager growing up in Accra, and it was a really cool device.
Dostałem mój pierwszy komputer, gdy byłem nastolatkiem dorastającym w Akrze i było to naprawdę fajne urządzenie.
EnglishThe unimaginable suffering of the dying teenager was inflicted as satisfaction for 'bringing dishonour' on the family.
Niewyobrażalne cierpienie konającej nastolatki miało być zadośćuczynieniem za "splamienie honoru” rodziny.
EnglishKwabena Boahen: Yes, like I said at the beginning, I got my first computer when I was a teenager, growing up in Accra.
Kwabena Boahen: Tak. ~~~ Jak powiedziałem na początku.
EnglishYou know, when I was a teenager, I was a creator.
EnglishAfter all, you cannot explain things from the same perspective to a six or seven-year-old child and to a 16-year-old teenager.
Przecież nie da się sześciolatkowi czy siedmiolatkowi tłumaczyć czegoś z tej samej perspektywy, co szesnastolatkowi.
EnglishAs someone who was a teenager in the 1960s, I have to say that the proposers of this part of the resolution must have been smoking something, so we are opposed to this resolution in all its parts.
XX wieku, że wnioskodawcy tej części rezolucji musieli chyba coś przypalać. Dlatego jesteśmy przeciwni przedmiotowej rezolucji w całości.
EnglishTransferring the responsibility for one's own failings or incompetence onto a teenager, carrying out inhumane sentences, including the death penalty, on children, that truly is a crime.
Przenoszenie odpowiedzialności za własną winę lub niekompetencję na nieletniego, stosowanie wobec dzieci nieludzkich kar, z karą śmierci włącznie, to zbrodnia.