"technology and design" traduzione polacco

EN

"technology and design" in polacco

Consulta le frasi di esempio per vedere il contesto in cui "technology and design" viene usato.

Traduzioni simili a "technology and design" in polacco

technology sostantivo
and congiunzione
AND sostantivo
Polish
and? interiezione
Polish
design sostantivo
to design verbo

Esempi di utilizzo "technology and design" in Polacco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishThey can be about whatever you want -- technology, entertainment, design, your family, what you had for breakfast.
To może być cokolwiek - technologia, rozrywka, projekt, wasza rodzina, co jedliście na śniadanie.
EnglishEmpowering them will change everything -- more than technology and design and entertainment.
Wspieranie kobiet możemy zmienić wszystko bardziej niż technologia, projekt i rozrywka (TED-Technology-Entertainment-Design).
EnglishRapid manufacturing is another big area in which technology and design are, I think, bound to change the world.
Kolejną dziedziną za pomocą, której technologia i design zmienią świat jest Szybkie Wykonywanie Prototypów.
EnglishToday we must combine technology and design, whilst integrating the principles of sustainability and economic viability.
Obecnie powinniśmy łączyć technologię i wzornictwo, uwzględniając jednocześnie zasady zrównoważonego rozwoju i konkurencyjności.
EnglishThere is no disconnect around technology and design that will allow us to be fully human until we pay attention to suffering, to poverty, to exclusion, to unfairness, to injustice.
Bez tego związku technologia i design nie pomogą nam być w pełni ludźmi.

Impara nuove parole

English
  • technology and design

Puoi trovare più traduzioni nel dizionario Italiano-Spagnolo di bab.la.