"technological changes" traduzione polacco

EN

"technological changes" in polacco

Consulta le frasi di esempio per vedere il contesto in cui "technological changes" viene usato.

Traduzioni simili a "technological changes" in polacco

technological aggettivo
changes sostantivo
to change verbo
change sostantivo

Esempi di utilizzo "technological changes" in Polacco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishIn the meantime we have witnessed revolutionary technological changes in the development of mobile telephony and the Internet.
W międzyczasie byliśmy świadkami rewolucyjnych zmian technologicznych w zakresie rozwoju telefonii komórkowej oraz Internetu.
EnglishFurthermore, due to the constant technological changes, employers have ever-increasing expectations with regard to employees' qualifications.
Ponadto z uwagi na nieustanne zmiany technologiczne, pracodawcy mają coraz większe oczekiwania w kwestii kwalifikacji pracowników.
EnglishLet us remember that it is, in fact, economic growth which gives us the opportunity to finance the technological changes which are of key importance for protection of the environment.
Pamiętajmy, że to właśnie wzrost gospodarczy daje nam szansę na finansowanie zmian technologicznych, które są kluczowe dla ochrony środowiska.
EnglishEurope must become more creative and innovative in order to rise to the challenges of global competition and to adapt and respond to rapid technological changes and developments.
Europa musi być bardziej kreatywna i innowacyjna, aby sprostać wyzwaniom globalnej konkurencji oraz dostosować się i zareagować na szybkie zmiany i rozwój w zakresie technologii.

Impara nuove parole

English
  • technological changes

Puoi trovare più traduzioni nel dizionario Inglese-Italiano di bab.la.