"style" traduzione polacco

EN

"style" in polacco

volume_up
style {sostantivo}
PL

"style" in inglese

volume_up
style {f. pl.}

EN style
volume_up
{sostantivo}

1. generale

style (anche: fashion, mode, register)
If you change the font style of normal text, the font style of the headings will update.
Jeśli zmienisz styl czcionki zwykłego tekstu, zostanie zaktualizowany styl czcionki nagłówków.
The style of the deliberations is also in keeping with the circumstances.
Styl rozważań również pasuje do okoliczności. Rada się nie spieszy.
They develop a persona, a signature style, much like fashion designers.
Kreują swój wizerunek, oryginalny styl, całkiem jak projektanci mody.
style (anche: cut, line)
style (anche: array, chic, order, panache)
Man: I guess what kind of genre, style I am would be like dark glamor.
Mężczyzna: Wydaje mi się, że mój styl to mroczny szyk.
style (anche: elegance, vibe)

2. Informatica

style
If you change the font style of normal text, the font style of the headings will update.
Jeśli zmienisz styl czcionki zwykłego tekstu, zostanie zaktualizowany styl czcionki nagłówków.
The style of the deliberations is also in keeping with the circumstances.
Styl rozważań również pasuje do okoliczności. Rada się nie spieszy.
They develop a persona, a signature style, much like fashion designers.
Kreują swój wizerunek, oryginalny styl, całkiem jak projektanci mody.

Esempi di utilizzo "style" in Polacco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishWith blithe hyperbole, he avails himself of a drastic, coarse and smutty style.
Beztrosko koloryzując, pozwala płynąć temu, co drastyczne, zepsute, plugawe.
EnglishThe event names may be organized into any directory style structure you wish.
Nazwy zdarzeń mogą być organizowane w strukturze katalogów o dowolnym stylu.
EnglishPerhaps the United States can survive on its own in this global-style competition.
Być może Stany Zjednoczone mogą przetrwać same w tej światowej konkurencji.
EnglishIt is in stark contrast to the emotive and propaganda-like style of the justification.
Kontrastuje to bardzo z rozgorączkowanym i propagandowym językiem uzasadnienia.
EnglishThey are huge paintings of torture and abuse of power, in the voluminous Botero style.
Są to ogromne obrazy pokazujące tortury i nadużycie władzy, w obfitym stylu Botero.
EnglishSuch children require a special approach and a personalised style of teaching.
Tym dzieciom należy się specjalne podejście, indywidualny tryb nauczania.
EnglishThe Kosovo Albanians were given the opportunity for a European-style solution.
Kosowskim Albańczykom dano możliwość rozwiązania w europejskim stylu.
EnglishHe led the negotiations in a very sensitive and positive political style.
Prowadził on negocjacje w bardzo wrażliwym i pozytywnym stylu politycznym.
EnglishIt's called claw-hammer style, that he had learned from his mother and grandmother.
Nauczył się tej techniki, zwanej claw-hammer, od swojej mamy i babci.
EnglishWith the Paint Format tool, you can copy a shape or object’s background and line style.
Narzędzie Maluj formatowanie umożliwia skopiowanie kształtu lub tła i stylu linii obiektu.
EnglishThis is a Commission-style deal which is more suited to a command economy.
Jest to transakcja w stylu Komisji, typowa dla gospodarki nakazowej.
EnglishAnd I came out, in my Speedos, European style, feeling like the Incredible Hulk.
Wyszedłem na brzeg w obcisłych kąpielówkach, w stylu europejskim, czując się jak Niesamowity Hulk.
EnglishCL: And so there's a lot of analogy between what takes place in free-style rap and jazz.
CL: I tak więc jest sporo analogii pomiędzy tym co ma miejsce we freestyle rapie i jazzie.
EnglishIt was in the style of a mafia killing, but she never wrote about the mafia.
Było to zabójstwo w stylu mafii, ale ona nigdy nie pisała o mafii.
EnglishNow if we look forward a bit to the 19th century, we find a new style of technology.
Spójrzmy teraz na XIX stulecie. ~~~ Technologia w nowym wydaniu.
EnglishBecause there's a lot of old people still living that play that old style.
Bo żyje jeszcze dużo starszych ludzi, którzy grają w tym stylu."
EnglishWe hope that there will finally be an end to the lawnmower-style trimming.
Mamy nadzieję, iż w końcu skończy się to przycinanie trawnika.
EnglishA presidential-style guru strutting the world stage, causing trouble?
Guru w stylu prezydenckim, paradującego po światowej scenie politycznej i stwarzającego kłopoty?
EnglishCharles and Ray, they didn't obsess about style for it's own sake.
Charles i Ray, nie mieli obsesji na punkcie stylu jako takiego.
EnglishBased on your life-style and the results of your blood sugar (glucose) tests, your doctor will
Na podstawie trybu życia pacjenta i wartości stężenia cukru (glukozy) we krwi pacjenta lekarz ustala: