"stunt" traduzione polacco

EN

"stunt" in polacco

volume_up
stunt {sostantivo}

EN stunt
volume_up
{sostantivo}

stunt (anche: exploit, feat, coup)
That's an old-fashioned, hard, gritty, physical stunt.
To staromodny, trudny, niewdzięczny fizyczny wyczyn kaskaderski.
To był bardzo niebezpieczny wyczyn.
Now you may think this is just a thrill-seeking trip, a pleasure ride, just the world's biggest stunt.
Pewnie myślicie, że to tylko wyprawa w poszukiwaniu emocji, przyjemna wycieczka, największy na świecie wyczyn kaskaderski i tyle.
stunt (anche: issue, number, numeral, type)
In the old days of the silent movies -- Harold Lloyd here, hanging famously from the clock hands -- a lot of these guys did their own stunts.
W dawnych czasach kina niemego -- tutaj, w pamiętnej scenie Harold Lloyd wiszący na wskazówkach zegara -- wielu aktorów z tamtych lat wykonywało swoje własne numery kaskaderskie.
stunt (anche: clutch, gimmick, grapple, grasp)
A lot of people thought it was a publicity stunt for the movie.
Wielu ludzi uznało to za chwyt reklamowy. ~~~ Wielu ludzi uznało to za chwyt reklamowy.
I have the feeling this is yet another electoral stunt by the Left, rather than an attempt to see justice.
Mam wrażenie, że jest to kolejny chwyt wyborczy lewicy, a nie próba dostrzeżenia sprawiedliwości.

Esempi di utilizzo "stunt" in Polacco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishTwo stunt guys doing what I consider to be a rather benign stunt.
Dwóch kaskaderów wykonujących coś, co uważam za raczej łagodną kaskaderkę.
EnglishMaking proposals as a mere publicity stunt is also a form of populism.
Przedstawianie wniosków z myślą wyłącznie o zdobyciu rozgłosu również stanowi pewien rodzaj populizmu.
EnglishThis is the first stunt woman, Rosie Venger, an amazing woman.
Oto pierwsza kobieta kaskader, Rosie Venger, niesamowita kobieta.
EnglishIn some cases the expenditure is nothing but a PR stunt.
W niektórych przypadkach te wydatki nie są niczym jak tylko trickiem z zakresu public relations.
EnglishNo aerial stunt would be the same without skydiving.
Bez spadochroniarstwa nie byłoby powietrznej kaskaderki.
EnglishYakima Canutt really formed the stunt fight.
Yakima Canutt właściwie stworzył walki kaskaderskie.
EnglishIn this case, they were using a real stunt man.
EnglishI've been a professional stunt man for 13 years.
EnglishIt's critical now that when a car crash happens it isn't just the stunt person we make safe, it's the crew.
Teraz, przy scenach wypadku samochodowego, decydujące znaczenie ma bezpieczeństwo nie tylko samego kaskadera ale i całego zespołu.
EnglishIf, however, that would have just been a publicity stunt to show that the EU is present, her decision was absolutely right.
Jeśli jednak miałby to być jedynie publiczny popis, mający na celu zaakcentowanie obecności UE, to decyzja lady Ashton była słuszna.
EnglishWe can't be killing stunt men.
EnglishMoreover, the amounts that are currently under discussion indicate that this could almost be considered to be a PR stunt by the EU.
Ponadto kwoty, o których obecnie mowa wskazują, że można to właściwie uznać za trick z zakresu public relations stosowany przez UE.
EnglishIt's trying to stunt our growth!
EnglishI'm a stunt coordinator.
English. ~~~ Yakima was either there or he stunt coordinated.
Pracował z Johnem Wayne'em i w większości bójek, które widać w westernach, Yakima albo tam był, albo koordynował pracę kaskaderów.
EnglishTalking of dangerous stunts and bringing things slightly up to date, some of the most dangerous stunts we do as stunt people are fire stunts.
Przechodząc do czasów nowszych, kiedy mowa o niebezpiecznych sztuczkach kaskaderskich, do najbardziej niebezpiecznych scen, które jako kaskaderzy wykonujemy, są sceny z ogniem.
EnglishI don't really need it because I've been doing this stunt for audiences all over the world for the last eight or 10 years, taking fatal doses of homeopathic sleeping pills.
Bez obaw, robię tę sztuczkę Bez obaw, robię tę sztuczkę dla publiczności na całym świecie od ośmiu czy dziesięciu lat, zażywam śmiertelną dawkę homeopatycznych leków nasennych.