EN stem
volume_up
{sostantivo}

1. generale

stem (anche: shaft, trunk, hardcore)
Shake or tap the ampoule to get any fluid in the stem into the body of the ampoule.
Wstrząsnąć ampułką, aby płyn z szyjki spłynął do trzonu ampułki.
stem
volume_up
mostek {m} (w rowerze)
stem (anche: stalk)
stem
volume_up
wspornik kierownicy {m} (w rowerze)
stem

2. "of note"

stem (anche: staff, mullion)
stem (anche: rod, stick, chopstick)

3. "of letter"

stem

4. "of glass, vase, fungus"

stem (anche: foot)

5. "of feather"

stem (anche: quill)

6. "of shrub or tree"

stem
There is the brain stem in between the cerebral cortex and the spinal cord.
Pomiędzy korą mózgową, a rdzeniem kręgowym znajduje się pień mózgu.
But if you consider the green part of the brain stem, nothing like that happens.
Ale jeśli przyjrzycie się temu zielonemu obszarowi pnia mózgu, nic takiego się nie dzieje.
Another thing that is interesting is that the brain stem that we have is shared with a variety of other species.
Inną interesującą rzeczą jest to, że nasz pień mózgu dzielimy z rozmaitymi innymi gatunkami.

7. "of leaf"

stem (anche: queue)

8. "of pipe"

stem (anche: pipe-stem, blowpipe)

9. "of fruit"

stem (anche: stalk, pedicel, pedicle)

10. Marina

stem

11. Linguistica

stem
volume_up
temat {m} (fleksyjny)
We could go over and over this barbarism to note, yet again, that it clearly stems from a religious divide.
Możemy w nieskończoność wałkować temat tego barbarzyństwa i po raz kolejny mówić, że wyraźnie wynika ono z podziałów religijnych.
I will simply remind you that the difficulty of the subject stems from the fact that the single euro payments area (SEPA) is an initiative of payment institutions, particularly banks.
Przypomnę tylko, że trudność tego tematu wynika z faktu, że jednolity obszar płatności w euro (SEPA) jest inicjatywą instytucji płatniczych, szczególnie banków.
stem (anche: radix, radical)
The main stem, the main flow of the glacier is coming from the right and it's going very rapidly up that stem.
Rdzeń lodowca, jego główny nurt napływa tu od prawej strony i widać, jak szybko czoło cofa się w górę nurtu.
The Indo-European root of the word hope is a stem, K-E-U -- we would spell it K-E-U; it's pronounced koy -- and it is the same root from which the word curve comes from.
Indoeuropejskie korzenie słowa 'hope' (nadzieja) to rdzeń K-E-U -- zapisuje się to jako K-E-U, wymawia jak koj -- i to ten sam rdzeń, z którego wywodzi się słowo 'curva' (krzywa).

12. Informatica

stem
Shake or tap the ampoule to get any fluid in the stem into the body of the ampoule.
Wstrząsnąć ampułką, aby płyn z szyjki spłynął do trzonu ampułki.

13. Automobilismo

stem (anche: valve stem)

Esempi di utilizzo "stem" in Polacco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishBut if you consider the green part of the brain stem, nothing like that happens.
Ale jeśli przyjrzycie się temu zielonemu obszarowi pnia mózgu, nic takiego się nie dzieje.
EnglishTreatment with Zarzio should be maintained until the last stem cell collection.
Stosowanie leku Zarzio należy kontynuować aż do ostatniego pobrania komórek macierzystych.
EnglishChina's problems stem in this instance from the greying of the middle kingdom.
W tym przypadku problemy Chin wynikają ze starzenia się Państwa Środka.
EnglishI am sorry that the report tabled does not create incentives to stem emissions.
Jestem zawiedziony, że przedłożone sprawozdanie nie zawiera zachęt do ograniczania emisji.
EnglishThe hope is that this gets more stem cells out, which translates to better outcomes.
Mamy nadzieję, że będzie wydobywał jeszcze więcej komórek macierzystych.
EnglishIf you are donating stem cells for yourself after chemotherapy, the usual dose is
Jeśli pacjent jest dawcą komórek macierzystych dla samego siebie po chemioterapii, zazwyczaj
EnglishIf you are acting as a stem cell donor for another person, the usual dose is
Jeśli pacjent jest dawcą komórek macierzystych dla innej osoby, zazwyczaj stosowana dawka
EnglishWhat measures will the EU take to stem the international surge of profiteering on goods?
Jakie środki podejmie UE w celu zahamowania międzynarodowej fali spekulacji towarami?
EnglishAt first when I heard of cancer stem cells, I didn't really know how to put the two together.
Kiedy usłyszałam termin "rakowe komórki macierzyste" nie rozumiałam, o co chodzi.
EnglishThis is the only way in which we can stem the tide of refugees at its starting point.
Tylko dzięki temu będzie można zwalczyć problem uchodźstwa w miejscu, w którym on powstaje.
EnglishAnd I focused my research on stem cells as a possible source for cell transplants.
Skupiłam się więc na badaniach komórek macierzystych jako możliwym źródle przeszczepu komórek.
EnglishAnd what I'm going to show you here is stem cells being removed from the hip of a patient.
Co wam tutaj pokażę, to usuwanie komórek macierzystych z biodra pacjenta.
EnglishHere go the stem cells, right into the beating heart of the patient.
Tutaj są komórki macierzyste, aplikowane prosto do bijącego serca pacjenta.
English~~~ Bone marrow is a very rich source of adult stem cells.
Wszyscy wiecie o komórkach macierzystych pobieranych z embrionów.
EnglishProphylaxis of Candida infection in patients undergoing allogeneic haematopoietic stem cell
profilaktyce zakażeń wywołanych Candida u pacjentów poddawanych zabiegom
EnglishShake or tap the ampoule to get any fluid in the stem into the body of the ampoule.
Wstrząsnąć ampułką, aby płyn z szyjki spłynął do trzonu ampułki.
EnglishIn 2006 he criticised scientists involved in embryonic stem cell research.
W 2006 r. skrytykował naukowców prowadzących badania nad zarodkowymi komórkami macierzystymi.
EnglishThe European Union must put in place innovative policies to help stem the rise of oil prices.
Unia Europejska musi wdrożyć polityki innowacyjne, aby pomóc zahamować wzrost cen ropy.
EnglishThere are 170 clinical trials investigating the role of stem cells in heart disease.
Prowadzonych jest 170 prób klinicznych, badających rolę komórek macierzystych w chorobach serca.
EnglishIf we cannot use stem cells from your body then we'd like to use donor stem cells.
Kiedy nie możemy ich pobrać od pacjenta używamy komórek dawcy.