EN stacked
volume_up
{aggettivo}

stacked (anche: bent, deceitful, dishonest, fraudulent)
stacked (anche: piled up)
stacked
stacked
stacked
stacked
stacked
stacked
volume_up
cycata {agg. f} [coll.]

Esempi di utilizzo "stacked" in Polacco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishHere's calabashes that Issa was just showing us, and they're stacked recursively.
Tu widać tykwy, która pokazywał nam Issa Diabate, które też ułożone są rekurencyjnie.
EnglishAnd I'm going to use as an example the Internet, because it's a particularly good example of stacked simplicity.
Zamierzam użyć internetu jako przykładu, szczególnie dobrego przykładu uporządkowanej prostoty.
EnglishIf you look at the picture, you'll see they're stacked up.
Na zdjęciu widać, że laptopy są jakby na półkach.
Englishstacked column graph
EnglishIn Conversation View, each new message is stacked on top of the ones that arrived before it, so that the newest message is always the one you see first.
W widoku wątku każda nowa wiadomość jest umieszczana nad tymi, które nadeszły wcześniej, więc najnowsza wiadomość jest zawsze widoczna jako pierwsza.
EnglishWe cannot change these societies, but we can help the people in these societies who are struggling and usually failing, because the odds are so stacked against them.
Nie możemy zmienić tych społeczeństw ale możemy pomóc ludziom w tych społeczeństwach, którzy próbują walczyć i zwykle przegrywają, ponieważ wszystko sprzysięga się przeciwko nim.