"slippage" traduzione polacco

EN

"slippage" in polacco

volume_up
slippage {sostantivo}

EN slippage
volume_up
{sostantivo}

slippage (anche: decline, dip, downgrade, downturn)
slippage (anche: skid, slide)
Na każdym etapie mamy poślizg.
The gradual slippage -- 'slippage' is the word used by the people in Watergate, moral slippage -- it's a gradual kind of thing, combination of things.
Stopniowy poślizg -- poślizg to słowo używane w czasach afery Watergate, moralny poślizg -- to kwestia stopniowa, zespół czynników.
We see that the most important or many important points in the plan have been deferred until 2013-2014, and as regards this year, we can already see a certain level of slippage.
Widzimy, że najważniejsze lub też wiele ważnych punktów planu zostało przesuniętych na lata 2013-2014, natomiast w przypadku roku bieżącego dostrzegamy już pewien poślizg.

Esempi di utilizzo "slippage" in Polacco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishWe are well aware of the gradual slippage of investment products.
Wszyscy mamy świadomość erozji wartości produktów inwestycyjnych.
EnglishThat will help ensure that there is a minimum amount of slippage.
To pomoże zapewnić utrzymanie poślizgów na minimalnym poziomie.
EnglishWe can, I guess, expect some further slippage.
Możemy, jak przypuszczam, spodziewać się dalszych opóźnień.