"sessions" traduzione polacco

EN

"sessions" in polacco

volume_up
session {sostantivo}

EN sessions
volume_up
{plurale}

sessions
volume_up
sesje {f. pl.}
The early sessions of the UPR are likely to set the tone for the remainder.
Pierwsze sesje UPR prawdopodobnie nadadzą ton pozostałym.
Instead, it should hold its plenary sessions in Brussels.
Zamiast tego powinien przeprowadzać swoje sesje plenarne w Brukseli.
The European Parliament normally holds its plenary sessions in Strasbourg and any additional sessions in Brussels.
Sesje plenarne Parlamentu zasadniczo odbywają się w Strasburgu, natomiast wszelkie sesje dodatkowe odbywają się w Brukseli.
sessions (anche: hearings)
Sessions of the European Parliament and some Council sessions can be watched live online.
Posiedzenia Parlamentu Europejskiego oraz niektóre posiedzenia Rady można oglądać na żywo on-line.
The periods of additional plenary sessions shall be held in Brussels.
Dodatkowe posiedzenia plenarne odbywają się w Brukseli.
However, they allow for two sessions to be held in the one week.
Traktaty dopuszczają jednak, aby w jednym tygodniu odbywały się dwa posiedzenia.

Sinonimi (inglese) per "session":

session

Esempi di utilizzo "sessions" in Polacco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishThe EU Treaties require Parliament to hold 12 sessions in Strasbourg each year.
Traktaty UE wymagają, aby co roku Parlament przeprowadzał 12 posiedzeń w Strasburgu.
EnglishThe topic of biofuels was discussed in detail during the various EP sessions.
Kwestia biopaliw była przedmiotem szczegółowej dyskusji w trakcie wielu posiedzeń PE.
English... active dialogue between the Council members should also be pursued between sessions.
...między sesjami członkowie Rady powinni również prowadzić aktywny dialog.
EnglishIn the first session -- we had three sessions over the course of two years.
Podczas pierwszej sesji, mieliśmy trzy spotkania w ciągu dwóch lat.
EnglishHowever, having attended the last five COP sessions, for me Bali was effective.
Ja jednak uczestniczyłam w ostatnich pięciu sesjach i oceniam konferencję na Bali jako skuteczną.
EnglishFor me, too, this is the last week in which I will be allowed to chair the plenary part-sessions.
Dla mnie również będzie to ostatni tydzień przewodniczenia posiedzeniom plenarnym.
EnglishAnd they're tweeting, in some cases, from behind closed-door sessions with the President.
Blogują czasem nawet ze spotkań z prezydentem za zamkniętymi drzwiami.
EnglishFurthermore, I see an important role for the European Union in the 'outcome sessions' of the UPR.
Ponadto dostrzegam ważną rolę Unii Europejskiej w sesjach dotyczących wyników UPR.
EnglishSessions 4.5, 5.1, and 5.2 have been updated in order to guarantee the safety of the medicine.
Uaktualniono punkty 4. 5, 5. 1 i 5. 2 tak, by zapewnić bezpieczeństwo stosowania leku.
English. - I am generally in favour of what is proposed for the 2009 calendar of part-sessions.
na piśmie. - Jestem zasadniczo za proponowanym kalendarzem sesji na rok 2009.
EnglishDuring nebulisation sessions a facial mask must be avoided and only a mouthpiece should be used.
W trakcie nebulizacji nie wolno stosować maski na twarz i należy używać tylko ustnika.
EnglishMost people will have 6 to 9 inhalation sessions spread throughout the day.
Większość pacjentów przeprowadza 6 do 9 inhalacji w ciągu doby.
EnglishParliament's calendar of part-sessions - 2012: see Minutes
Kalendarz sesji miesięcznych Parlamentu Europejskiego - rok 2012: patrz protokół
EnglishParliament's calendar of part-sessions - 2013: see Minutes
Kalendarz sesji miesięcznych Parlamentu Europejskiego - rok 2013: patrz protokół
EnglishThe Lisbon Treaty and the Irish 'no' opened the Council agenda in the 19-20 June sessions.
Traktat lizboński i irlandzkie "nie” otworzyły porządek dzienny Rady na sesjach 19-20 czerwca.
EnglishAnd these projects will continue past these sessions, using collaborative interactive communication.
Te projekty będą istnieć także po zakończeniu sesji, poprzez interaktywną współpracę.
EnglishOpinions, records of meetings and plenary sessions, and regulations
Opinie, protokoły z posiedzeń i sesji plenarnych oraz regulaminy
EnglishWhy do we always vote on human rights at 16.00 in plenary sessions?
Czemu głosowania w sprawie praw człowieka na posiedzeniach plenarnych odbywają się zawsze o godz.
EnglishParliament's calendar of part-sessions - 2013 (vote)
Kalendarz sesji miesięcznych Parlamentu Europejskiego na rok 2013 (głosowanie)
EnglishDuring the sessions of the European Parliament, its members shall enjoy:
Podczas sesji Parlamentu Europejskiego jego członkowie: