"put-upon" traduzione polacco

EN

"put-upon" in polacco

EN put-upon
volume_up
{aggettivo}

1. colloquiale

put-upon (anche: abused, utilized)
put-upon (anche: haunted, agonised, agonized)

Sinonimi (inglese) per "put-upon":

put-upon

Esempi di utilizzo "put-upon" in Polacco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishSo I bought a girdle according to the word of Jehovah, and put it upon my loins.
Kupiłem tedy pas według rozkazania Pańskiego, i opasałem biodra moje.
Englishwould that all Jehovah's people were prophets, that Jehovah would put his Spirit upon them!
Boże daj, aby wszystek lud Pański prorokował, a iżby dał Pan Ducha swego na nie!
EnglishAnd the sons of Aaron the priest shall put fire upon the altar, and lay wood in order upon the fire;
Potem nałożą synowie Aarona kapłana, ogień na ołtarzu, a ułożą drwa na ogień.
EnglishAnd I decked thee with ornaments, and I put bracelets upon thy hands, and a chain on thy neck.
I przybrałem cię w ochędostwo, a dałem manele na ręce twoje, i łańcuch złoty na szyję twoję;
EnglishAnd I put a ring upon thy nose, and ear-rings in thine ears, and a beautiful crown upon thy head.
Dałem też naczelnik na czoło twoje, a nausznice na uszy twoje,i koronę ozdobną na głowę twoję;
Englishand they shall put it and all the vessels thereof within a covering of sealskin, and shall put it upon the frame.
I uwiną go ze wszystkiem naczyniem jego w przykrycie z skór borsukowych, i włożą na drążki.
EnglishAnd Jehovah said unto Satan, Behold, all that he hath is in thy power; only upon himself put not forth thy hand.
Tedy rzekł Pan do szatana: Oto wszystko co ma, jest w ręce twojej: tylko nań nie ściągaj ręki twej.
EnglishThus saith Jehovah unto me, Go, and buy thee a linen girdle, and put it upon thy loins, and put it not in water.
Tak rzekł Pan do mnie: Idź, a kup sobie pas lniany, a opasz nim biodra swoje; ale do wody nie kładź go.
EnglishAnd Rebekah took the goodly garments of Esau her elder son, which were with her in the house, and put them upon Jacob her younger son.
I niech będą za światła na rozpostarciu nieba, aby świeciły nad ziemią; i stało się tak.
EnglishI will go down with thee into Egypt; and I will also surely bring thee up again: and Joseph shall put his hand upon thine eyes.
I widział Bóg światłość, że była dobra; i uczynił Bóg rozdział między światłością i między ciemnością.
EnglishBehold, my servant, whom I uphold; my chosen, in whom my soul delighteth: I have put my Spirit upon him; he will bring forth justice to the Gentiles.
Oto sługa mój, spolegać będę na nim, wybrany mój, którego sobie upodobała dusza moja.
EnglishAnd Joseph said unto his father, Not so, my father; for this is the first-born; put thy right hand upon his head.
I żeby rządziły dzień i noc, i czyniły rozdział między światłością, i między ciemnością; i widział Bóg, że to było dobre.
EnglishAnd Jehovah thy God will put all these curses upon thine enemies, and on them that hate thee, that persecuted thee.
I obróci Pan, Bóg twój, wszystkie te przeklęstwa na nieprzyjacioły twoje, i na te, którzy cię nienawidzili, i którzy cię prześladowali.
Englishand he shall put the incense upon the fire before Jehovah, that the cloud of the incense may cover the mercy-seat that is upon the testimony, that he die not:
A wnętrzności i nogi opłucze wodą; i będzie ofiarował kapłan to wszystko, i zapali to na ołtarzu.
Englishand strip Aaron of his garments, and put them upon Eleazar his son: and Aaron shall be gathered [unto his people], and shall die there.
I zewlecz Aarona z szat jego, a oblecz w nie Eleazara, syna jego; bo Aaron przyłączon będzie do ludu swego, i tam umrze.
EnglishAnd thou shalt bring his sons, and put coats upon them.
I przykrzyli im żywot ich robotą ciężką około gliny, i około cegieł, i około każdej roboty na polu, mimo wszelaką robotę swą, do której ich używali bez litości.
EnglishNow therefore why make ye trial of God, that ye should put a yoke upon the neck of the disciples which neither our fathers nor we were able to bear?
Przetoż teraz, przecz kusicie Boga, kładąc jarzmo na szyję uczniów, którego ani ojcowie nasi, ani myśmy znosić nie mogli?
EnglishIt is simply not right that small local companies providing very local or regional services should have these burdens put upon them.
Nałożenie takich obciążeń na małe przedsiębiorstwa lokalne, świadczące usługi wyłącznie lokalne czy regionalne, po prostu nie byłoby słuszne.
EnglishAnd thou shalt take the garments, and put upon Aaron the coat, and the robe of the ephod, and the ephod, and the breastplate, and gird him with the skilfully woven band of the ephod;
A było wszystkich dusz, które wyszły z biódr Jakóbowych, siedmdziesiąt dusz; a Józef był przedtem w Egipcie.
EnglishThen he brought out the king's son, and put the crown upon him, and [gave him] the testimony; and they made him king, and anointed him; and they clapped their hands, and said, [Long] live the king.
Tedy wywiódł syna królewskiego, i włożył nań koronę, i świadectwo.