"proper follow up" traduzione polacco

EN

"proper follow up" in polacco

Consulta le frasi di esempio per vedere il contesto in cui "proper follow up" viene usato.

Esempi di utilizzo "proper follow up" in Polacco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishWe do not want it to be a flash in the pan, but to have proper follow-up and a future for the countries we visit.
Nie chcemy, żeby był to słomiany zapał, ale chcemy mieć odpowiedni program i przyszłość dla państw, które odwiedzamy.
EnglishIf an initiative manages to collect one million signatures, a proper follow-up will be guaranteed, including a public hearing at Parliament.
Jeżeli inicjatywa zbierze milion podpisów, zagwarantowane będą właściwe dalsze działania, w tym wysłuchanie publiczne w Parlamencie.
EnglishThe Council will continue to monitor further progress in all areas since proper follow-up is an ongoing exercise in all Schengen countries.
Rada będzie nadal monitorować postępy we wszystkich obszarach, ponieważ właściwa kontrola stanowi stałą praktykę we wszystkich krajach obszaru Schengen.
EnglishThis is why I propose that we have a proper follow-up, in which Mrs in 't Veld will certainly support me, to see what the Commission is doing.
Dlatego proponuję odpowiednie działania następcze, w czym z pewnością poprze mnie pani poseł in 't Veld, oraz sprawdzenie, co w tym zakresie robi Komisja.
EnglishI therefore call, not only on the High Representative, but on Member States as well, to make every effort to ensure a proper follow-up on the ground.
Dlatego wzywam nie tylko wysoką przedstawiciel, ale również państwa członkowskie, by podjęły wszelkie wysiłki na rzecz zapewnienia odpowiednich działań w celu wdrożenia sprawozdania.

Impara nuove parole

English
  • proper follow up

Puoi trovare più traduzioni nel dizionario Inglese-Italiano di bab.la.