"proper consideration" traduzione polacco

EN

"proper consideration" in polacco

Consulta le frasi di esempio per vedere il contesto in cui "proper consideration" viene usato.

Esempi di utilizzo "proper consideration" in Polacco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishIt allows for there to be proper consideration of the issues.
Dzięki temu będziemy mogli odpowiednio przemyśleć różne zagadnienia.
EnglishHe has listened to the different parties concerned, and has also taken the proposals of the Committee on Regional Development into proper consideration.
Wysłuchał różnych zainteresowanych stron i wziął pod uwagę także propozycje Komisji Rozwoju Regionalnego.
EnglishI hope, therefore, that proper consideration will be given to the specific problems of the mountain areas in any future debates on the CAP review and the new CAP.
Dlatego mam nadzieję, że problemom związanym z obszarami górskimi poświęci się odpowiednio dużo uwagi podczas przyszłych debat związanych z przeglądem WPR i nową WPR.
EnglishOwing to inadequate exchange of information, however, neither their potential to re-offend nor the real danger they represent are taken into proper consideration.
Jednak z powodu niewystarczającej wymiany informacji, nie bierze się pod uwagę ani ich potencjału do ponownego popełnienia przestępstwa ani rzeczywistego niebezpieczeństwa, jakie stanowią.

Impara nuove parole

English
  • proper consideration

Scopri di più nel dizionario Rumeno-Italiano.