"prone" traduzione polacco

EN

"prone" in polacco

PL

"pić" in inglese

volume_up
pić {v. imper.}
EN

EN prone
volume_up
{aggettivo}

1. generale

prone (anche: vulnerable, open to)
volume_up
podatny {agg. m}
We all know how prone to corruption this sector can be.
A wszyscy wiemy, jak podatny na korupcję może być omawiany sektor.
Due to economic policies, rural regions are more prone to changes today.
Za sprawą polityki gospodarczej obszary wiejskie są dziś bardziej podatne na zmiany.
Patients with endocrinological disorders are more prone to develop an epiphysiolysis.
Pacjenci z zaburzeniami endokrynologicznymi są bardziej podatni na wystąpienie złuszczenia przynasady kości.
prone (anche: apt, disposed, eager, vulnerable)
volume_up
skłonny {agg. m}
Furthermore, Russia is prone to manipulating energy supplies to pursue its political ambitions.
Co więcej, Rosja jest skłonna manipulować dostawami energii, by podsycać swe ambicje polityczne.
When we talk about creativity, we are prone to thinking exclusively of scientists, engineers, builders or master craftsmen.
Kiedy mówimy o kreatywności, skłonni jesteśmy myśleć wyłącznie o naukowcach, inżynierach, budowniczych lub mistrzach rękodzieła.
And the Holocaust culture that we have in this country makes Americans, sort of, more prone to, I think, want to bring Never Again to life.
Kultura Holokaustu w tym kraju sprawia, że Amerykanie, w pewnym sensie, są bardziej skłonni, pragną wcielać w życie "Nigdy Więcej".

2. "lying face downward; prostrate"

Sinonimi (inglese) per "prone":

prone
English

Sinonimi (polacco) per "pić":

pić

Esempi di utilizzo "prone" in Polacco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishA reduction in your white blood cell count can make you more prone to infection.
Zmniejszona liczba białych krwinek może powodować zwiększoną podatność na zakażenia.
EnglishA reduction in your white blood cell count can make you more prone to infection.
Zmniejszenie liczby białych krwinek może zwiększyć podatność na zakażenia.
EnglishDue to economic policies, rural regions are more prone to changes today.
Za sprawą polityki gospodarczej obszary wiejskie są dziś bardziej podatne na zmiany.
Englishlow white blood cell count (a reduced white blood cell count can make you more prone to
zmniejszoną liczbę białych krwinek (zmniejszenie liczby białych krwinek może być przyczyną
EnglishChildren are particularly prone to develop depression when being treated with Viraferon and ribavirin.
Dzieci są szczególnie wrażliwe na wystąpienie depresji w czasie stosowania leku
EnglishOn mobile devices many sites are prone to redirect navigations to mobile-friendly pages.
Na urządzeniach przenośnych wiele stron używa przekierowań do odpowiednio dostosowanych wersji.
Englishplatelets, which may make you be more prone to bruising, or to bleeding without obvious injury
płytek krwi, dlatego u pacjenta może pojawić się skłonność do siniaków lub krwawień nie będących
Englishif you are older than 70 years of age, you might be more prone to infection, bruising or bleeding.
jeśli pacjent jest w wieku powyżej 70 lat, gdyż może być bardziej wrażliwy na zakażenia, mieć
Englishif you have heart disease or heart disease treatment that makes you prone to low blood pressure.
jeśli pacjent ma chorobę serca lub przyjmuje leki stosowane w chorobie serca, predysponujące do
EnglishFurthermore, Russia is prone to manipulating energy supplies to pursue its political ambitions.
Co więcej, Rosja jest skłonna manipulować dostawami energii, by podsycać swe ambicje polityczne.
EnglishPatients with endocrinological disorders are more prone to develop an epiphysiolysis.
Pacjenci z zaburzeniami endokrynologicznymi są bardziej podatni na wystąpienie złuszczenia przynasady kości.
EnglishPatients with endocrinological disorders are more prone to develop an epiphysiolysis.
Pacjentów z zaburzeniami endokrynologicznymi są bardziej podatni na wystąpienie oddzielania się nasady kości.
EnglishPaediatric patients < 1 year of age might be more prone to liver injury (see section 4.8).
Pacjenci pediatryczni w wieku < 1 roku mogą być bardziej podatni na uszkodzenie wątroby (patrz punkt 4. 8).
EnglishYoung people are the first victims of unemployment and are very prone to dropping out of school.
Młodzi ludzie to pierwsze ofiary bezrobocia, mające wielką skłonność do przedwczesnego kończenia nauki.
EnglishChildren are particularly prone to develop depression when being treated with IntronA and ribavirin.
Dzieci są szczególnie wrażliwe na wystąpienie depresji w czasie stosowania leku IntronA i rybawiryny.
EnglishThis is characterised by large ovarian cysts (prone to rupture), ascites, often hydrothorax and weight gain.
Stan ten charakteryzuje się występowaniem dużych torbieli jajników (ze skłonnością do pękania),
EnglishWe might just have to accept the fact that we're error prone and try to design things around it.
Możemy po prostu zaakceptować to, że jesteśmy podatni na błędy i próbować projektować rzeczy zgodnie z tym.
Englisha blood disorder that makes you prone to internal bleeding (bleeding inside any tissues, organs or joints of your body).
zaburzenie krwi usposabiające do wewnętrznego krwawienia (krwawienie wewnątrz tkanek,
EnglishToday, the priority concern are some 10 000 to 30 000 people living in makeshift camps in flood-prone areas.
Dziś priorytetem jest około 10-30 tysięcy osób żyjących w prowizorycznych obozach narażonych na powódź.
EnglishChildren are particularly prone to develop depression when being treated with Rebetol and interferon alpha.
Dzieci są szczególnie wrażliwe na wystąpienie depresji w czasie stosowania leku Rebetol i interferonu alfa.