"pointing" traduzione polacco

EN

"pointing" in polacco

volume_up
point {sostantivo}

EN pointing
volume_up
{aggettivo}

pointing

Esempi di utilizzo "pointing" in Polacco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishOnce again, therefore, this is not a time for pointing the finger at Italy.
Ponownie chcę więc podkreślić, że to nie jest moment, aby grozić Włochom palcem.
EnglishThere are unofficial versions and I am grateful to Mr Mitchell for pointing this out.
Istnieją wersje nieoficjalne. Dziękuję panu Mitchellowi za podjęcie tej kwestii.
EnglishI am pointing that out because European citizens have many questions about Schengen.
Podkreślam to, ponieważ obywatele Europy mają wiele pytań odnośnie do Schengen.
EnglishTo remove air bubbles from the syringe, hold the syringe with the needle pointing up.
Upewnić się, czy w obecnym położeniu końcówka igły jest zanurzona w roztworze leku.
EnglishIt has never been so low, as even the financial press are pointing out.
Nigdy nie był tak niski jak obecnie, na co zwraca uwagę nawet prasa finansowa.
EnglishI believe that the European Union must not stop pointing out the European way to Ukraine.
Uważam, że Unia Europejska nie może przestać wskazywać Ukrainie drogi europejskiej.
EnglishOur process of enlargement, as everyone has been pointing out, is performance-based.
Nasz proces rozszerzenia, co każdy zaznaczał, opiera się na wynikach.
EnglishIt is a great achievement, pointing us in the direction of a single European space.
Jest to wielkie osiągnięcie, wskazujące nam kierunek do jednolitej przestrzeni europejskiej.
EnglishI therefore take the liberty of pointing out that he should have his four minutes.
Z tego względu pozwalam sobie zwrócić uwagę, że powinien mieć prawo do swoich czterech minut.
EnglishUnfortunately, there are many more examples pointing to a crisis in European integration.
Niestety przykładów na kryzys integracji europejskiej jest jeszcze wiele.
EnglishLibya did nothing, while the European countries stood around pointing the finger at one another.
Libia nie zrobiła nić, natomiast kraje europejskie wytykały się wzajemnie palcami.
EnglishIt is worth pointing out that the CAP was one of the foundation policies of the EU.
Warto zaznaczyć, że WPR była jedną z polityk założycielskich UE.
EnglishYou're helping him discover the garden by just pointing out these snails.
Odkrywa ogród. ~~~ Pomagamy mu odkrywać ogród wskazując na ślimaki.
EnglishWith the syringe pointing up, make certain that the tip of the needle is in the Pegasys solution.
● Trzymając strzykawkę wraz z igłą wkłutą do fiolki, obrócić ją „ do góry dnem ” (4).
EnglishIt is an additional package, with which we are pointing the way.
Jest to dodatkowy pakiet, przy pomocy którego wskazujemy kierunek działań.
EnglishThe syringe should be checked with the needle pointing up regarding the presence of bubbles.
Strzykawkę należy trzymać igłą do góry w celu sprawdzenia obecności pęcherzyków (powietrza).
EnglishPH: You know, so much was worked out: the first real-time interaction, the video display, pointing a gun.
Pierwsza interakcja w czasie rzeczywistym wyświetlanie wideo, celowanie z broni.
EnglishTo remove air bubbles from the syringe, hold the syringe with the needle pointing up.
W celu usunięcia z roztworu pęcherzyków powietrza, przytrzymać strzykawkę z igłą skierowaną ku górze.
EnglishFirst, make it congruent, pointing in the same direction as your visual communication.
Po pierwsze, uczyńcie go adekwatnym, wskazującym w tym samym kierunku co Wasza komunikacja wizualna.
EnglishYou can see how much insulin is left by holding the Pen with the needle pointing up.
Przed każdym wstrzyknięciem, usunąć pęcherzyki powietrza.