"point of view" traduzione polacco

EN

"point of view" in polacco

EN point of view
volume_up
{sostantivo}

I'm a medical illustrator, and I come from a slightly different point of view.
Jestem medycznym ilustratorem i reprezentuję nieco inny punkt widzenia.
I would like to ask the Commission what its point of view is on this.
Chciałabym zapytać Komisję o jej punkt widzenia w tej kwestii.
There's one from a consumer's point of view -- where I was happy while experiencing design.
Jedna to punkt widzenia konsumenta -- -- gdy czułem szczęście doświadczając projektu.

Sinonimi (inglese) per "point of view":

point of view

Traduzioni simili a "point of view" in polacco

point sostantivo
to point verbo
of preposizione
Polish
view sostantivo
to view verbo

Esempi di utilizzo "point of view" in Polacco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishSo the biggest and the most important thing is our neutral point-of-view policy.
Największym i najważniejszym elementem jest polityka neutralnego punktu widzenia.
EnglishFrom a microbiological point of view, the product should be used immediately.
Ze względów mikrobiologicznych produkt leczniczy należy natychmiast wykorzystać.
EnglishFrom this point of view, the road map that he is proposing today is outrageous.
Z tego punku widzenia, proponowana przezeń obecnie mapa drogowa jest skandaliczna.
EnglishWe all know what they are, and opinions tend to agree from this point of view.
Wszyscy znamy te argumenty i z tego punktu widzenia opinie wydają się zgodne.
EnglishFrom a geopolitical point of view, Iran clearly represents a genuine threat.
Z geopolitycznego punktu widzenia prawdziwym zagrożeniem jest bez wątpienia Iran.
EnglishFrom a microbiological point of view, the product should be used immediately.
Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt powinien być zastosowany natychmiast.
EnglishFrom a microbiological point of view, the product should be used immediately.
Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt powinien być zużyty natychmiast.
EnglishThat would certainly be very beneficial and useful from a political point of view.
Byłoby to niewątpliwie bardzo korzystne i pożyteczne z politycznego punktu widzenia.
EnglishAs you know, the Commission and also the Council do not share this point of view.
Jak państwo wiedzą, ani Komisja, ani Rada nie podzielają jednak tego punktu widzenia.
EnglishEither way, from the point of view of this Parliament, there will be a 2008 budget.
Tak czy inaczej, z punktu widzenia tego Parlamentu, będziemy mieć budżet na 2008 r.
EnglishFrom the cultural point of view, moreover, Kazakhstan is more European than Asiatic.
Pod względem kulturowym zresztą Kazachstan jest bardziej europejski niż azjatycki.
EnglishFrom a microbiological point of view, the product should be used immediately.
Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt należy natychmiast wykorzystać.
EnglishFrom a microbiological point of view, the product should be used immediately.
Z punktu widzenia mikrobiologicznego produkt należy zastosować niezwłocznie.
EnglishFrom a microbiological point of view, the diluted product should be used immediately.
Z mikrobiologicznego punktu widzenia rozcieczony produkt należy zużyć natychmiast.
EnglishFrom a microbiological point of view, the product should be used immediately.
Z mikrobiologicznego punktu widzenia roztwór należy natychmiast wykorzystać.
EnglishFrom a microbiological safety point of view, the product is to be used immediately.
Z punktu widzenia bezpieczeństwa mikrobiologicznego produkt należy zużyć natychmiast.
EnglishAfter reconstitution, from a microbiological point of view, the product should be used
Z mikrobiologicznego punktu widzenia, po odtworzeniu roztworu produkt należy zużyć
EnglishThis would definitely be a solution for the Turkey issue from NATO's point of view.
Byłoby to z pewnością rozwiązanie kwestii tureckiej z punktu widzenia NATO.
EnglishFrom the point of view of train crews all three versions had room for improvement.
Z punktu widzenia załogi pociągu wszystkie trzy wersje mogą jeszcze zostać poprawione.
EnglishFrom this point of view, it is also crucial to combat youth unemployment.
Patrząc z tego punktu widzenia, niezwykle istotna jest także walka z bezrobociem.