"plain speaking" traduzione polacco

EN

"plain speaking" in polacco

Consulta le frasi di esempio per vedere il contesto in cui "plain speaking" viene usato.

Traduzioni simili a "plain speaking" in polacco

plain sostantivo
plain aggettivo
speaking avverbio
Polish
to speak verbo

Esempi di utilizzo "plain speaking" in Polacco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishDictatorships need plain speaking, my friends.
Przyjaciele! Wobec dyktatorów należy odnosić się jasno.
EnglishI think that it is fair to say, and I believe in plain speaking, that Parliament was quicker in deciding this than the Council.
Uważam, że sprawiedliwe jest stwierdzenie, a wierzę w szczere słowa, iż Parlament podjął decyzję w tej sprawie szybciej od Rady.
EnglishWe deal in plain speaking.
EnglishI therefore appreciate Commissioner Rehn's plain speaking: we must not create a waiting room for countries which aspire to membership, and enlargement has a future.
Dlatego też doceniam jasną wypowiedź komisarza Rehna: nie wolno nam tworzyć poczekalni dla krajów, które aspirują do członkostwa, a rozszerzenie ma przyszłość.

Impara nuove parole

English
  • plain speaking

Puoi trovare più traduzioni nel dizionario Rumeno-Italiano.