"plagued" traduzione polacco

EN

"plagued" in polacco

EN plagued
volume_up
{aggettivo}

plagued (anche: tormented)
volume_up
dręczony {agg. m}
The bomb attack in Islamabad last week has once again shown how much the neighbouring country of Pakistan is plagued by the problem of Islamic terrorism.
Atak bombowy, który miał miejsce w ubiegłym tygodniu w Islamabadzie, pokazał raz jeszcze, jak bardzo sąsiadujący z Indiami Pakistan dręczony jest problemem terroryzmu islamskiego.

Esempi di utilizzo "plagued" in Polacco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishThey are not in trouble as [other] men; Neither are they plagued like [other] men.
W pracy ludzkiej nie są, a kaźni, jako inni ludzie, nie doznawają.
EnglishDevelopment is real enough, but is plagued by far too many imbalances.
Rozwój jest dość prawdziwy, ale obciążony zbyt wieloma nierównościami.
EnglishAnd Jehovah plagued Pharaoh and his house with great plagues because of Sarai, Abram's wife.
I postawił je Bóg na rozpostarciu nieba, aby świeciły nad ziemią.
EnglishNevertheless, we must not forget that our neighbouring countries continue to be plagued by serious unrest.
Nie możemy jednak zapominać, że w krajach sąsiadujących nadal jest bardzo niespokojnie.
EnglishI am, however plagued by a certain pessimism.
Niemniej jednak nachodzą mnie pewne pesymistyczne myśli.
EnglishToo often, the region has been plagued by cycles of violence, rising extremism and economic hardship.
Zbyt często ów region ucierpiał na skutek serii ataków przemocy, nasilającego się ekstremizmu i trudności gospodarczych.
EnglishHundreds of thousands of needless deaths in a country that has been plagued worse than any other by this disease.
Setki tysięcy niepotrzebnych śmierci w kraju, który został dotknięty tą chorobą gorzej niż jakikolwiek inny kraj.
EnglishAnd I sent Moses and Aaron, and I plagued Egypt, according to that which I did in the midst thereof: and afterward I brought you out.
I posłałem Mojżesza i Aarona, a trapiłem Egipt; a gdym to uczynił w pośród niego, potemem was wywiódł.
EnglishThat is unfair on Greece and does not facilitate the resolution of a problem which has plagued both countries for over 15 years.
Jest to niesprawiedliwe względem Grecji i nie ułatwia rozwiązania problemu, który dręczy oba kraje od ponad 15 lat.
EnglishThe country is plagued by corruption.
EnglishThis project has been on the table for more than 10 years and has regrettably been plagued by divisions among the Member State governments.
Projekt ten jest rozważany od ponad 10 lat, padając niestety ofiarą podziałów pomiędzy rządami państw członkowskich.
EnglishIt is inadmissible that exercising the right to rally and to protest in a country plagued by corruption be described as a coup d'état.
To niedopuszczalne, aby korzystanie z prawa do zgromadzeń i protestów w kraju nękanym korupcją było określane mianem zamachu stanu.
English. - The recovery plan has been one of the Commission's responses to the economic crisis that has plagued Europe in recent years.
na piśmie. - Plan naprawy gospodarczej był jedną z reakcji Komisji na kryzys gospodarczy, który dotknął Europę w ostatnich latach.
EnglishThe conflict that has plagued Darfur since 2003 is exacerbating the plight of a country devastated by more than twenty years of civil war.
Konflikt, który ma miejsce w Darfurze od 2003 roku, powiększa rozmiar cierpień w kraju zniszczonym przez ponad dwudziestoletnią wojnę domową.
EnglishTheir citizens are plagued by pitiful pensions, birth rates lower than the EU average, alcohol and drug abuse...
Ich obywatele borykają się z problemem bardzo niskich emerytur, wskaźnik urodzeń jest tam niższy niż średnio w UE, istnieje problem nadużywania alkoholu i narkotyków...
EnglishWell, to quote: "The discovery of intelligent life beyond Earth would eradicate the loneliness and solipsism that has plagued our species since its inception.
Cytuję: "Odkrycie inteligencji pozaziemskiej... ...wyeliminowałoby samotność i solipsyzm... ...nękające nasz gatunek od jego zarania.
Englishlet thy hand, I pray thee, O Jehovah my God, be against me, and against my father's house; but not against thy people, that they should be plagued.
EnglishAnd what design offers as an educational framework is an antidote to all of the boring, rigid, verbal instruction that so many of these school districts are plagued by.
Projekt jako struktura edukacyjna oferuje antidotum na nudne, sztywne, słowne ćwiczenia, którymi skażonych jest wiele szkół.