"places where" traduzione polacco

EN

"places where" in polacco

Consulta le frasi di esempio per vedere il contesto in cui "places where" viene usato.

Esempi di utilizzo "places where" in Polacco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishFrance is one of the only places where the automobile sector is not shrinking.
Francja jest jednym z niewielu miejsc, w których przemysł samochodowy się nie kurczy.
EnglishAnd, in places where there are worms, intestinal worms, cure the kids of their worms.
W miejscach występowania pasożytów, głównie przewodu pokarmowego, wystarczy wyleczyć dzieci.
EnglishBut most of the people in the world in slavery live in those places where the costs are lowest.
żyje tam, gdzie koszty są najniższe. ~~~ Średnia kosztów byłaby bliska tym z Ghany.
EnglishWe also talk about minimum income in places where we really mean that.
Mówimy również o minimalnym dochodzie w miejscach, w których naprawdę chcemy o tym mówić.
EnglishAnd of course, there's a range of places where you'd think those things would be really useful.
Oczywiście, istnieje wiele sytuacji, w których wydawałoby się to naprawdę przydatne.
EnglishNow, we find these in places where really smart, successful people show up.
Znajdziemy je wszędzie tam, gdzie spotkamy bystrych ludzi sukcesu.
EnglishSome of you may work at places where you can't get to these certain sites.
Niektórzy z was mogą pracować w takich miejscach. ~~~ Czy to Chiny?
EnglishTechnology is transforming the face of food vulnerability in places where you see classic famine.
Technologia zmienia oblicze głodu tam, gdzie obserwujemy "klasyczną" klęskę głodu.
EnglishOn the top of high places by the way, Where the paths meet, she standeth;
Na wierzchu wysokich miejsc, przy drodze i na rozstaniu dróg stoi.
EnglishIt is the people's perception that the aid is not reaching the places where it is needed.
W opinii mieszkańców pomoc nie dociera tam, gdzie jest potrzebna.
EnglishSo I decided to go further in this direction and go in places where there were zero museums.
Więc postanowiliśmy dalej podążać tym kierunkiem, i udać się do miejsc, gdzie nie ma muzeów.
EnglishBut there are places where you just can't paste on a wall.
Ale jest wiele miejsc, gdzie nie można tak po prostu czegoś rozklejać.
EnglishIt established wind power in places where it is not windy.
Sprawiła, że budowano elektrownie wiatrowe na terenach bezwietrznych.
EnglishThat is, promote democracy in difficult places where everything else has already been tried and failed.
Czyli propagować demokrację w trudnych miejscach, gdzie wszystkie inne metody już zawiodły.
EnglishAnd we have to be able to go into scary places where we may, you know, we think we know.
I musimy być gotowi wyruszyć w każdej chwili do tych strasznych miejsc, rozumiecie, które myślimy, że znamy.
EnglishSo we can then predict where management places should be.
Wówczas możemy przewidzieć, gdzie powinny być miejsca zarządzania.
EnglishAnd they are the places where artists who deserve and want to work at a certain scale of resources will find a home.
Jednak zrównać te instytucje z całością społeczności artystów to krótkowzroczność.
EnglishSo he put the material in places where the birds were going to collect them, and they crafted his nests for him.
W miejscach dostępnych dla ptaków umieścił materiały, z których one uwiły swoje gniazda.
EnglishWhich is, all of us have about 10 places in our genome where we've lost a gene or gained another one.
Każdy z nas ma około 10 lokalizacji naszego genomu gdzie czasem on obumiera a czasem rodzi się na nowo.
EnglishSo I don't know how much this is helping me, but it's helping to guide me to the places where the signals are coming off.
Nie wiem, na ile mi to pomaga, ale prowadzi mnie to do miejsc, skąd dochodzą sygnały.

Impara nuove parole

English
  • places where

Cerca altri termini nel dizionario Italiano-Spagnolo.