"physiological saline" traduzione polacco

EN

"physiological saline" in polacco

Consulta le frasi di esempio per vedere il contesto in cui "physiological saline" viene usato.

Traduzioni simili a "physiological saline" in polacco

physiological aggettivo
saline sostantivo
saline aggettivo
Polish

Esempi di utilizzo "physiological saline" in Polacco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishYour doctor will reconstitute the medicine with physiological saline before use.
Lekarz rozpuści lek w soli fizjologicznej przed użyciem.
EnglishThis can be avoided by pre-moistening surgical instruments and gloves with physiological saline solution.
Można tego uniknąć, wstępnie zwilżając narzędzia chirurgiczne i rękawiczki roztworem soli fizjologicznej.
EnglishStable for 24 hours at 2°C – 8°C after further dilution in 100 ml physiological saline or 5 % w/ v glucose solution.
Roztwór jest trwały po rozcieńczeniu w 100 ml fizjologicznego roztworu soli lub 5 % m/ v roztworu glukozy przez 24 godziny w temperaturze 2°C – 8°C.
EnglishThe Zometa solution is stable for 24 hours at 2°C – 8°C after further dilution in 100 ml physiological saline or 5 % w/ v glucose solution.
Roztwór preparatu Zometa jest trwały przez 24 godziny w temperaturze 2°C – 8°C po rozcieńczeniu w 100 ml fizjologicznego roztworu soli lub 5 % m/ v roztworu glukozy.
EnglishAt contact with physiological fluids, e. g. blood, lymph or physiological saline solution the components of the coating dissolve and partly diffuse into the wound surface.
W kontakcie z płynami fizjologicznymi, np. krwią, limfą lub roztworem soli fizjologicznej, składniki powłoki rozpuszczają się i częściowo wnikają w powierzchnię rany.
EnglishConnective tubing may be flushed with physiological saline (sodium chloride 9 mg/ ml (0.9 %)), to ensure complete administration of the contrast medium.
Elementy wykorzystane do wlewu, np. wkłucie dożylne, można przepłukać fizjologicznym roztworem soli (chlorek sodu 9 mg/ ml (0, 9 %)), aby zapewnić całkowite podanie środka kontrastowego.

Impara nuove parole

English
  • physiological saline

Dai un’occhiata nel dizionario Francese-Italiano di bab.la.