"physical location" traduzione polacco

EN

"physical location" in polacco

Consulta le frasi di esempio per vedere il contesto in cui "physical location" viene usato.

Traduzioni simili a "physical location" in polacco

physical aggettivo
Polish
location sostantivo

Esempi di utilizzo "physical location" in Polacco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

EnglishThis includes the name of the company, its registration number, physical location (not simply a P.O.
Zwrócona kwota musi zawierać również pierwotnie opłacone przez Ciebie koszty dostawy.

EnglishCall extensions are best for you if you have a national service center, or if your business isn't tied to a specific physical location.
Rozszerzenia połączeń są najbardziej wskazane, jeśli dysponujesz ogólnokrajowym centrum obsługi klienta lub w przypadku, gdy firma nie ma fizycznej lokalizacji.
EnglishHer very physical location - which will alternate between the benches of the Council, here, and the Commission - exemplifies her wish to wear two hats.
Już samo miejsce, na którym zasiada w tej sali - a raczej przemieszczanie się pomiędzy miejscami Rady i Komisji - świadczy o jej pragnieniu pogodzenia interesów tych dwóch organów.
EnglishThe third fact is that Africa is the physical location of the big pandemics, the place where more than two thirds of those infected with AIDS live and the site of 90% of deaths caused by malaria.
Po trzecie, Afryka to miejsce pandemii wielu chorób. Tutaj żyją ponad dwie trzecie spośród wszystkich osób zarażonych wirusem AIDS, a 90% zgonów spowodowanych jest malarią.

Impara nuove parole

English
  • physical location

Nel dizionario Rumeno-Italiano potrai trovare più traduzioni.